Andara Group

Vår historia från 70-talet till idag.

Hemsidan » OM OSS

Vår Historia

Vår historia börjar så tidigt som i slutet av 70-talet då Svante startade Kontorsjouren där Lilian blev en av nyckelmedarbetarna och så småningom även delägare. Kontorsjouren såldes till Adecco i slutet av 90-talet och då var Kontorsjouren landets tredje största bemanningsföretag med verksamhet och kontor över hela landet. Ungefär samtidigt startade Svantes barn, Christer, Nicklas och Christina IT-Resurs AB som var specialiserat på uthyrning och rekrytering av IT-personal och både Svante och Lilian blev snabbt engagerade i IT-Resurs och också delägare i bolaget. Lilian blev VD i bolaget och verksamheten utvecklades till att omfatta ett vårdbemanningsföretag (Resurs Care), ett företag för uthyrning och rekrytering av ekonomer (Resurs Ekonomerna) och ett företag som arbetade med uthyrning och rekrytering inom kontor & administration (Resurs Kontor & Administration). Så småningom beslöt ägarkretsen att ta in Resurs AB på Stockholmsbörsens lista som då hette First North och detta skedde år 2007.

År 2012 beslöt ägarna att sälja bolaget och ny ägare blev Wise Group och Svantes dotter Christina och Svantes syster Ann-Inger följde med över till Wise. Christina som konsultchef och Ann-Inger som redovisningschef.

År 2014 startade Lilian och Svante Andara AB med Lilian som VD och Svante som marknadschef.

År 2020 efterträdde Linda Gadd Lilian som VD och Linda blev även delägare i bolaget. Lilian fortsatte att arbeta i Andara med huvudansvar för kund- och affärsutveckling och Svante fortsatte som tidigare att ansvara för bolagets marknadsaktiviteter.

Våren 2020 beslöt Linda, Svante och Lilian att utöka Andaras verksamhet med ett vårdbemanningsföretag (Andara Care) och ett företag för uthyrning av lärare (Andara Teacher). För att bli tydligare mot både kund- och konsultmarknaden delades Andaras hittillsvarande verksamhet samtidigt upp i två delar, Andara Economy och Andara Professionals.

Från hösten 2020 är alla Andaras verksamheter samlade i Andara Group. Vi ser en stor potential inom de segment som företaget verkar. Vi sitter i trevliga lokaler på Kungsgatan 33 i Stockholm och ser fram emot de kommande åren med stor tillförsikt.

Välkommen att testa oss!

Vi hyr ut en eller många. På kort eller lång tid. Erfaret proffs eller ung i yrket. Nu direkt eller på lite sikt. Och alltid på dina villkor – handplockade och med rätt kvalifikationer.