Nyheter

Här publicerar vi nyheter, Pressmeddelanden och blogginlägg mm.

6 beteenden som utmärker framgångsrika chefer

Det finns många åsikter om hur en ledare borde vara. Men vad är det egentligen som gör att vi får förtroende för och följer vår chef? Ledarskapsexperten Malin Trossing listar sex saker som gör skillnad – men som ganska få ledare gör.

Att bygga tillit och förtroende till sina medarbetare är hela grunden för att lyckas som chef. Det menar Malin Trossing, ledarskapsexpert från Dare to lead.

– Det handlar om att vara intresserad av människor, få medarbetare att känna sig viktiga och förstå att folk fungerar på olika sätt, säger hon.

Men så finns det också några lite mer oväntade saker som utmärker riktigt bra ledare. Malin Trossing ger sex exempel på vad som utmärker framgångsrika chefer:

1. Spill juice – våga misslyckas

Malin Trossing tar upp ett exempel där två säljare i ett test skulle sälja juice enligt samma manus men en av dem spillde juice under presentationen. Det visade sig att de fick ungefär samma rate, men den som spillde juice fick mycket högre likeability.

– Det är ingen stor grej, alla kan misslyckas. Det handlar om att kunna visa att man är människa, stå för att man gör fel då och då.

2. Ta in en ”högra hand”

Många arbetsplatser gör misstaget att lyfta upp den mest kunnige inom sitt område och gör hen till chef med personalansvar, vilket inte alltid är ett lyckat koncept.

– Ta inte en duktig tekniker och gör till en dålig chef. I stället kan du som chef dra nytta av den expertis som finns. Var inte rädd för att lyfta upp personer med mycket kunskap till andra seniora specialistroller som inte innebär personalansvar. Någon som kan vara din högra hand och ett bra bollplank.

3. Läs inte alla mejl!

Många läser slentrianmässigt alla sina mejl – något som Malin Trossing tycker är en riktig tidstjuv som tar energi från det du verkligen behöver fokusera på – dina medarbetare.

– Får man 100 mejl om dagen är det inte görbart. Som chef fick jag väldigt många cc-mejl, kanske 70 av 100. Ställ in i Outlook så att du slipper se alla dessa kopior. Gör undantag för om till exempel din chef eller vd cc:ar dig.

Att bygga tillit och förtroende till sina medarbetare är hela grunden för att lyckas som chef.

4. Tydlighet sitter hos mottagaren

Tycker du att du är den mest tydliga av alla chefer? Ledsen att behöva säga det, men det spelar ingen roll, det avgörande är hur budskapet tolkas av mottagaren.

– Det är viktigt att som chef förstå att det inte handlar om hur du presenterar saker, utan om hur det landar hos mottagaren. Människor är olika och den kommunikation som fungerar för en person kanske inte fungerar för nästa. Du måste anpassa dig efter vem du pratar med.

5. Ring medarbetarna

Under pandemin är det många som har arbetat hemma, eller i alla fall inte haft samma sociala kontakt med sin arbetsgrupp som tidigare. Därför tycker Malin Trossing att det nu är extra viktigt att upprätthålla en kontakt med medarbetarna.

– Det viktigaste du kan göra är att ringa dina medarbetare en gång i veckan, kanske 10 minuter. Stäm av hur det är och hur det går. Det får människor att känna sig viktiga och sedda.

6. Säg ”Jag vet inte”

Hur du hanterar situationer där du inte har koll på alla detaljer tycker Malin Trossing kan vara avgörande för vad som utmärker en bra chef.

– Våga stå för att du inte har svar på alla frågor. Börja inte bortförklara. Säg att du får ta reda på det och återkomma. Som chef blir du mycket mer trovärdig om du står för det du inte kan, då vet medarbetarna att de kan lita på det du faktiskt säger.Träningstrender under pandemin

Pandemin fick den tränande delen av befolkningen att börja träna online samt ägna sig mer åt yoga och powerwalks. Det är några av resultaten i rapporten ”Träning 2.0 – så blev svenskens nya träningsliv” som bygger på färska Kantar Sifo-data och Garmins användares träningsdata som Garmin analyserat.

Hur har pandemin påverkat svenska folkets träningsvanor? Garmin gav undersökningsföretaget Kantar Sifo i uppdrag att fråga om saken. Garmin har också tillgång till sina egna användares träningsdata via Garmin Connect, det interaktiva verktyget som miljoner användare i hela världen använder för att tracka, analysera och dela sina hälso- och träningsaktiviteter.

Resultat presenteras nu i rapporten ”Träning 2.0 – så blev svenskens nya träningsliv (Garmin Insights 2021). Absolut har pandemin haft negativa effekter på tränandet, men samtidigt tycks den tränande svensken dels ha funnit ut nya vägar att röra på sig, dels i viss utsträckning ha kommit igång med ett mer mångsidigt tränande.

– Vår globala data från Garmin Connect visar framför allt en sak: våra användare i stora delar av världen har anpassat sig efter pandemin. Är man ”fast i hemmet” hittar man nya kreativa och säkra sätt att röra på sig, om man redan är en aktiv person som tränar regelbundet, och det gäller definitivt i Sverige.

Här är några av resultaten från Kantar Sifo:

Powerwalks en ny folkrörelse

Powerwalks är den aktivitetsform som flest svenskar gör mer av idag än innan coronautbrottet: Hela 41 procent av Sveriges befolkning som tränar regelbundet uppger att de oftare tar powerwalks idag än innan coronautbrottet.

–Powerwalks är fantastiska, det är en aktivitet de allra flesta kan göra – och med de här siffrorna i bakhuvudet så gör uppenbarligen en stor del av befolkningen det. Tvingas man husera på färre kvadratmeter växer ju behovet av att ta sig ut och gå, säger Marcus Bjärneroth.

Powerwalks är också den allra vanligaste träningsformen bland svenskar som tränar, 54 procent säger att de gör det regelbundet. Samma tendens syns i data från Garmin Connect. Användare i hela världen loggade in 55 procent mer promenadaktiviteter under året med pandemin. En ökning av genomsnittet på antalet tagna steg med nära 8 procent kan också utläsas av samma data.

Nya tider, nya (digitala) träningslösningar

En av fem, 19 procent, svarar att de tränar mer idag med hjälp av digitala lösningar som exempelvis onlineträning och träningsvideor än före pandemin. Ser man bara på kvinnorna är det så många som 30 procent som tränar mer med digitala lösningar och ökningen är som störst i åldersgruppen 18-29 år, av dessa är det 17 procent som tränar mer med digitala lösningar än före pandemin.

Pandemin fick fler att upptäcka yoga och avslappning

Nio procent, alltså nära 1 av 10 tränande svenskar uppger att de ägnar sig mer åt yoga och olika avslappningsövningar nu än före pandemin, och bland kvinnorna är samma siffra 13 procent.

– Kanske detta är en effekt av mångas behov av att processa och bearbeta både en inre oro och stress liksom isoleringen och de drastiska förändringarna av sociala beteenden och vanor, säger Marcus Bjärneroth.

Vi tränar mer utomhus

Det kommer kanske inte som en stor överraskning, men 31 procent uppger att de tränar utomhus mer idag än innan coronapandemin, medan 48 procent uppger att de tränar lika mycket.

Pandemin fick oss att träna mer med partner och familj

I den stora andel av Sveriges befolkning som tränar regelbundet uppger 16 procent att de tränar mer idag med en partner och/eller familjemedlem än jämfört med innan pandemin. Lika mycket säger 33 procent och mindre säger 8 procent.

Fakta/Undersökning gjord av Kantar Sifo

Datainsamlingen har genomförts av Kantar Sifo på uppdrag av Welcom/Garmin. Den bygger på ca 1000 intervjuer, bland svenska allmänheten som tränar minst en gång i veckan. Datainsamlingen genomfördes i Kantar Sifos slumpmässigt rekryterade webbpanel, mellan 15 och 17 mars 2021. Databearbetning, analys och rapport är gjord av Garmin tillsammans med Welcom.5 HR-trender efter pandemin

I samband med att vaccinationstakten ökar börjar vi så sakteliga hoppas på att få återgå till våra arbetsplatser. Men många av oss har vant oss vid att jobba hemifrån och saknar inte alls att stressa till bussen på morgnarna eller att jobba i öppna kontorslandskap. Så hur ser framtidens arbetsplatser egentligen ut och vad är det ”nya normala”?

Här är 5 områden där HR kommer spela en ännu större roll i framtiden:

1. Policy för distansarbete

Det senaste året har många av oss fått känna på hemmakontorets för- och nackdelar. Många tycker det är toppen att sitta och jobba i lugn och ro i pyjamasbyxor, medan andra längtar tillbaka till kontoret, de ergonomiska skrivborden och kollegorna. Oavsett, är en flexibel arbetsplats önskvärt för många medarbetare även i framtiden och här kommer det finnas stort behov av att sätta upp nya policys och riktlinjer.

2. Uppdaterad krishantering

När världen stannade upp blev många företag tagna på sängen. Planer för krishantering var något som ägnades åt i liten skala, men idag vet vi att allt kan hända. Här kommer varje organisation behöva en strategi för vad som sker om hela världen lamslås igen. Hur jobbar vi vidare med våra affärer i en förändrad verklighet? Förberedelse och förändringsbenägenhet blir ett nödvändigt måste.

3. Fullt fokus på HR

Under pandemin har vi mer än någonsin påmints om vikten av personalfrågor. HR-avdelningens förmåga att hantera läget har varit avgörande för hur organisationen klarat sig genom krisen. Ska vi våga titta in i spåkulan gissar vi att HR kommer fortsätta spela en central roll i varje verksamhet och kommer få än mer förtroende av ledningsgruppen. Här finns framtidens nyckelroller för att kunna hantera utmaningar och fortsätta utforma en arbetsplats som medarbetarna är stolta över.

4. En efterlängtad gemenskap

Hela 41% av HR-cheferna från företag i Fortune 1000 var oroliga för att organisationskulturen försvagats av distansarbete – och med all rätt. Att bibehålla goda relationer och en vi-känsla när personalen jobbar på distans är en utmaning som HR kommer behöva lägga allt mer fokus på. Teambuilding, onboarding – här behövs åtgärder för att behålla företagskulturen och slipa den för framtiden.

5. Kompetens, kompetens, kompetens

8/10 globala företagsledare anger att kompetensbrist är ett stort problem hos företag idag. För att förbli konkurrenskraftiga behöver vi ställa om och se till att organisationen har ett ständigt lärande. Kompetensutvecklingsinitiativ kommer rusta organisationen och ge fler nöjda medarbetare.

Pandemin har helt enkelt varit en svår tid för de flesta, men den har också tvingat oss att stanna upp och reflektera över hur – och var – vi jobbar bäst. Genom att låta årets lärdomar påverka framtida affärsmål har vi chansen att forma om vårt arbetssätt och skapa en arbetsplats som passar just oss och våra medarbetare – en hälsosam gemenskap som vi alla längtar efter att komma tillbaka till9 rekryterings- och jobbtrender under 2021

LEDARSKAP & STYRNING I sin årliga trendspaning inom fördomsfri rekrytering och jobbsökande lyfter TNG fram nio rekryterings- och jobbtrender som kommer påverka hur svenska företag rekryterar 2021 och framåt. Några av trenderna är superjobs, lookism, hybrid-arbete, klassdiskriminering, datadriven rekrytering och inkluderande ledarskap.

Alla rekryteringstrender i kort sammanfattning:

Trend 1: Diversity is business – mångfald går från HR-initiativ till affärsstrategi

Money talks. När den ena vetenskapliga rapporten efter den andra bevisar hur lönsamt mångfald är för affärerna så skiftar ägandeskapet från HR till företagsledningen. Pådrivet av investerare som förväntar sig mångfald i såväl ledning som styrelse. Inte så konstigt när organisationer som lyckats med en bred etnisk och kulturell mångfald har en prestationsökning på 36 % jämfört med genomsnittet. Men på många håll har jämställdhets- och mångfaldsarbetet avstannat – inte minst under pandemiåret 2020.

Trend 2: Klass – den bortglömda dimensionen av mångfald

Ny forskning visar att klassdiskriminering, eller diskriminering på grund av socioekonomisk bakgrund, har stor påverkan på arbetssökares chanser till jobb. Redan på ett par sekunder kan rekryterare och chefer idag avgöra kandidatens klasstillhörighet – och ta beslut därefter. Från såväl tal som bostadsort. Dessutom riskerar klass få större påverkan i våra anställningsbeslut under pandemin när videointervjuer blottar kandidatens hemmiljö.

Trend 3: Open CSR Hiring – sociala rekryteringsinitiativ tar fart

Vissa kallar det CSR-rekrytering, andra Open Hiring. Och trenden, som främst blommar i USA, är ett socialt initiativ – långt bort från metoderna inom kompetensbaserad rekrytering. Här anställer arbetsgivare nya medarbetare med endast arbetsprov som underlag. Perfekt för personer som saknar kvalifikationer eller har en brokig bakgrund och behöver en andra chans.

Trend 4: Lookism – chefer tar rekryteringsbeslut på utseende

Färska studier visar att chefer tar allt fler rekryteringsbeslut baserat på kandidatens utseende – och anser att sökande som inte passar in i utseendenormen är mindre kompetenta. Rekryteringstrenden Lookism, eller Beauty Bias som den också kallas, är en typ av diskriminering som dessvärre fått uppsving av alla videointervjuer under coronapandemin.

Trend 5: Farväl till remote work – hej till (Distributed) work

7 av 10 chefer säger att hemmajobb haft positiva effekter på medarbetarnas mående. Flexibiliteten skapar högre produktivitet och flera studier visar att antalet toppresterande medarbetare på företag nästan fördubblats. Men 100 % remote-arbete ställer också höga krav på såväl individen som ledarskapet. Därför vinner den nya trenden hybrid-arbete mark och snart ser vi även distributed work.

Trend 6: Superjobs = future fit

Jobb som kombinerar AI och teknik med människans soft skills. Och jobb utan yrkestitel. Varje dag skapar den snabba digitala transformationen nya jobb. Vissa kallar trenden för oformade jobb då tjänsterna, tekniken och problemställningarna ännu inte finns. Andra säger superjobs. Men att rekrytera för superjobs och future fit är inte helt enkelt. Det handlar om medarbetare med förmågan att snabbt lära sig nytt, som har viljan att utvecklas, ställa om och förändras i takt med att nya problem uppstår.

Trend 7: Datadriven rekrytering – från data till insights

Datadriven rekrytering, eller intelligent rekrytering som det också kallas, är nyckeln till såväl bättre anställningsbeslut som en extraordinär kandidatupplevelse. Att samla data är inget nytt för HR, men användningen har varit begränsad. Nu ser vi ett positivt trendbrott där organisationers data och insikter kommer till nytta för att ta bättre, mer insiktsfulla och förhoppningsvis objektivare rekryteringsbeslut. Något som leder till mer rättvisa, fördomsfria och hållbara rekryteringar.

Trend 8: Supplier Diversity

Huruvida en leverantör bedriver ett aktivt mångfaldsarbete eller inte kan numera vara en dealbreaker. I takt med att kunderna blir allt mer medvetna så vässar allt fler inköpsavdelningar sina krav. Därför handlar val av leverantör inte längre bara om pris, kvalitet eller hållbarhet utan också om hur leverantörens mångfalds- och rekryteringsarbete ser ut, liksom hur deras underleverantörer agerar kring mångfald och inkludering,

Trend 9: Bias interruptor – framtidens inkluderande ledare

Mångfaldsrekrytering i all ära. Om inte chefer är öppna och inkluderande slutar talangerna och mångfaldsambitonen faller platt. Men nu ser vi allt fler ledare som säger ifrån och gör något åt det. De kallas Culture Maker, Bias interruptors eller inkluderingsarkitekter. Och består främst av kvinnliga mellanchefer som aktivt jobbar för att ökad inkludering och jämställdhet.5 saker som får oss att älska jobbet

Vad är det som krävs för att vi ska stormtrivas på jobbet och göra det där lilla extra för företaget? Det handlar primärt om några få grundläggande saker, menar arbetslivsforskaren Cathrine Reineholm.

Att få dina medarbetare att trivas på jobbet är viktigt, men lättare sagt än gjort. Cathrine Reineholm, lärare och arbetslivsforskare vid Linköpings universitet listar de viktigaste ingredienserna i sitt trivselrecept:

1. Variation

Att ha en lagom utmaning och arbeta med olika färdigheter och kunskaper skapar meningsfullhet, säger Cathrine Reinerholm– Att kunna ha variation i sina arbetsuppgifter och att inte hela tiden göra samma saker gör att medarbetare känner sig nöjdare.

2. Delaktighet

Att själv kunna planera och lägga upp arbetsuppgifterna kan också ge ökad arbetstillfredsställelse.
– Möjligheten att styra ditt jobb spelar stor roll för att du ska trivas bättre. Du får vara delaktig i beslut och har någon form av påverkan, säger Cathrine Reineholm.

3. Tydlighet

Arbetslivet är i dag mer flytande och mindre förutsägbart, och ställer högre krav på flexibilitet än tidigare. Det gör att tydligt kommunicerade mål som medarbetarna förstår och kan relatera till är av stor vikt.
– Tydlighet är den enskilt viktigaste faktorn för att trivas. Jag måste veta vad som förväntas av mig. En arbetsgivare kan inte bara säga ”det här är vårt nästa mål”. Alla i organisationen måste förstå vad det innebär för just dem. Är det otydligt spelar det ingen roll hur mycket variation eller självstyre du har på jobbet.

4. Vi-känsla

Mycket av vårt arbetsliv bygger på att vi kan jobba ihop i grupp och de sociala relationerna kan avgöra hur bra vi trivs på jobbet. För att gruppen ska fungera väl måste medarbetare kunna samarbeta, förhandla och medla inom arbetsgruppen.
– Det måste finnas en vi-känsla. Att känna att du är en i gänget är viktigare än många tror. En grupp som fungerar bra ger en otrolig boost för att må bra och prestera bra. Att du har ett team som du känner stöd från kan buffra mycket stress.

5. Tillit

Ett stort förtroende för både chefen och gruppen som gör att medarbetare vågar vara öppna tror Cathrine Reineholm har stor betydelse.
– Att känna tillit är A och O. Att jag vet att om jag kör fast kan jag be om hjälp och att om det händer något kan jag gå till min chef och få stöd eller råd.

Fruktkorgen – en bonus

Men hur är det nu då med fruktkorgar, gymkort och pingisbord? Det där lilla extra som finns kopplat till arbetsplatsen som det ofta pratas om. Hur stor roll spelar sådant egentligen? Cathrine Reineholm menar att när den organisatoriska och sociala arbetsmiljön fungerar, då kan du addera saker.

– Det kan vara en jättebra arbetsplats med fantastiska skrivbord, bra ljus och fina förmåner men fungerar inte de sociala relationerna eller organisationen så spelar de sakerna mindre roll. Om allt annat fungerar så kan såklart fruktkorgen vara en trevlig bonus.

Vad händer om mina medarbetare inte trivs?

De söker sig till andra jobb, eller så blir de inte så produktiva, gör inte mer än de behöver. Medarbetare som däremot trivs presterar bättre, därför är det av största vikt att se till att de trivs, säger Cathrine Reineholm.

De 5 sakerna som får oss att älska jobbet

 1. Variation
 2. Delaktighet
 3. Tydlighet
 4. Vi-känsla
 5. Tillit


10 tips för att behålla dina bästa medarbetare

Konkurrensen kring duktiga medarbetare blir allt hårdare. Och att tappa ett av dina ess blir dyrt både i rekryteringskostnader och tappade intäkter. Här kommer tio tips över vad som är viktigt för att behålla duktiga medarbetare utifrån forskning och ett antal undersökningar.

10 maj 2021

Anders Pauser


Att behålla sina bästa medarbetare sparar mycket resurser

 1. Kompensation

  Forskningen brukar säga att lönen inte spelar fullt så stor roll som man kan tro. Men några undersökningar som Vd-tidningen skrivit om pekar ändå på att lönen är viktig, främst när man ska locka till sig medarbetare. Men annan kompensation spelar också roll, till exempel pengar till kompetensutveckling.

 2. Möjlighet till utveckling

  Det är viktigt att medarbetarna får möjlighet eller att det ges möjlighet till den som vill att utvecklas, lära sig nya saker och kanske också få en ny roll så småningom.

 3. Utnyttja medarbetarnas fulla förmåga

  Som chef har du en viktig uppgift att se medarbetarnas fulla förmågor och låta dem utmanas. Är alla på rätt plats, ska du lyfta fram någon och ge den större ansvar. Att få nyttja sin fulla potential och utmanas får människor att trivas.

 4. Få stor frihet och självständighet

  Här handlar det om att delegera och ge medarbetarna stor frihet inom givna ramar. Men också att inkludera dem så att de får vara med och påverka.

 5. Flexibla villkor

  Att ha större frihet och att kunna arbeta mer hemifrån kan spela stor roll framöver, inte minst med tanke på de erfarenheter alla gjort under Corona-epidemien. Trenden mot mer frihet och kanske mindre och mer flexibla kontor har nog bara börjat.

 6. Balans i livet

  Här kan du som chef göra en del för forskning visar att medarbetare som har bra livskvalitet ofta presterar bättre på jobbet. Genom att bry dig, vara bollplank om det krävs så kan du hjälpa, inte minst yngre medarbetare, på traven. Många värderar också en balans mellan hem och arbete och har man småbarnsföräldrar kan det vara klokt som chef att dessa medarbetare får ännu större flexibilitet.

 7. Syfte

  Att vara del av ett syfte skapar mening med arbetet. Som företag är det därför viktigt att ha en klar vision och tydligt kunna visa för medarbetarna varför man finns till, för vad och vad man bidrar med.

 8. Arbetskollegor och relationer

  Att man trivs med sina kollegor är oerhört viktigt. Därför är också investeringar i kollegiala aktiviteter så viktiga. Man ska ha klart för sig att inte arbetsrelaterad tid stärker banden mellan kollegorna och är bra för företaget.

 9. Bra ledarskap

  Att ha ett bra ledarskap är kanske det viktigaste för att medarbetarna ska trivas och stanna. Det är ju en förutsättning för att punkterna ovan ska infrias.

 10. Uppskattning

  Att ledarskapet och vd verkligen visar uppskattning för sina medarbetares prestationer är viktigt och kan inte underskattas. Människor behöver bli synliggjorda och få uppskattning för att växa.Stora fördelar med
kontorsarbete i utomhusmiljö

Trots att vi människor mår bra av att vistas ute i naturen tillbringar vi största delen av vår tid inomhus – detta är en lägesbeskrivning som gäller i stora delar av västvärlden och synnerligen i Sverige. En delförklaring till denna situation är att kontorsarbete, som många tillägnar stora delar av sitt liv, av tradition sker inomhus. Aktuell forskning visar dock att många arbetsuppgifter numera lika väl kan göras utomhus och att man, genom att förlägga delar av arbeta utomhus, faktiskt kan uppnå stora hälsovinster. Med det här reportaget vill vi inspirera företag och arbetstagare att tänka i nya banor och upptäcka arbetssätt som höjer välbefinnande och prestation!

“Forskningen om naturens effekter på människan är väldigt tydlig. Där ser vi att vistas ute har en positiv inverkan på människors hälsa och immunförsvar, medan stressnivåerna går ner.”

Susanna Toivanen​ är professor i sociologi vid Mälardalens högskola och specialiserad på forskning relaterad till arbetsliv och framtidens hållbara kontor. Genom sin forskning har hon kommit att bli en stark förespråkare för att flytta ut arbetsplatser och kontor i utomhusmiljö.

Susanna Toivanen konstaterar att vi tack vare smartphones och bärbara datorer är allt mer rörliga idag, vilket möjliggör att vi kan arbeta från flera alternativa platser och inte endast från kontoret. Toivanen menar att det finns synnerligen starka skäl att lämna sitt skrivbord inomhus och förlägga mer kontorsarbete utomhus:

“Att jobba utomhus några timmar om dagen kan sänka stressnivåer, förbättra återhämtningen och göra oss friskare, gladare och piggare. Det främjar dessutom kreativitet, något som behövs i ett modernt och flexibelt arbetsliv.”

Mer natur i arbetslivet gör alltså att att människan blir piggare, gladare och mindre stressade! I Sverige, som är ett land med få soltimmar, finns också ett stort mänskligt behov av att ta till vara på den relativt begränsade mängden dagsljus, vilket bäst uppfylls genom att vistas utomhus. Som en bonus bidrar även utomhusarbete till minskat stillasittande och en ökad variation i arbetet.

5 skäl till att jobba mer utomhus

 1. Du får variation i arbetet genom att byta miljö och arbeta ute en stund
 2. Dina stressnivåer går ner och du får snabbare återhämtning
 3. Intaget av dagsljus ökar och ljus är viktigt för att du ska må bra
 4. Det främjar din hälsa och stärker ditt immunförsvar.
 5. Din tankeverksamhet och kreativitet stimuleras

Utomhusarbete - Fungerar det verkligen?

Det är lätt att vara skeptisk till huruvida kontorsarbete utomhus verkligen fungerar i praktiken. Väder och vind har givetvis sina utmaningar, men studier visar att utomhusmiljöer erbjuder en stor flexibilitet och att de faktiskt är synnerligen välanpassade för våra mest förekommande kontorsaktiviteter, till exempel att tänka, läsa, tala i telefon och att mötas. Studier visar även att möjlighet till utomhusarbete är mycket uppskattat av arbetstagare och att utomhusmiljöer också upplevs som den bästa arbetsmiljön för hela 75 procent av de arbetsuppgifter som förekommer på kontor.

Rent praktiskt kan utomhusarbetet förläggas på företagets terrass, men även i en nära belägen park eller skog. Vissa arbetsuppgifter kräver en bra arbetsyta och sittplats, medan andra kan utföras under en promenad. Även kortare sessioner av utomhusarbete uppnår positiva effekter och kan bli en rutin som gör stor skillnad över tid – så varför inte börja med att flytta ut nästa måndagsmöte utomhus?

Så fixar ni utomhuskontoret – växtinredaren ger 3 tips

Vad ska man tänka på när man förvandlar en terrass till ett utomhuskontor? Utöver basala förutsättningar som bra sittplatser, wifi, el samt skydd för väder och vind så är det också viktigt att skapa en inbjudande och inspirerande miljö – där kommer växtligheten in i bilden. Vi bad vår växtinredare Eva-Maria Lemker om några konkreta tips.

 1. Använd växter för att skapa gröna rum och avskildhet ​​- Människor presterar bäst i lugna miljöer som möjliggör fokus på den aktuella arbetsuppgiften. Precis som i ett vanligt kontor kan växter i utomhusmiljö användas för att dela av arbetsplatser på ett naturligt och inbjudande sätt.
 2. Skapa skugga och vindskydd med större träd och växter ​- Även om markiser och vindskydd är bra så kan även träd och växter användas för att mildra påverkan av väder och vind. Till exempel är det en enkel match att hyra några större växter medelhavsträd eller växter till företagets terrass.
 3. Variation främjar kreativitet ​- Studier visar att variation i inredningen kan bidra till ökad kreativitet. Kombinera därför gröna växter, träd och blommor i olika storlekar för att maximera den kreativa potentialen.​


Kvinnor mest rustade för distansledarskap

Det har nu gått ett år sedan de första rekommendationerna om distansarbete. I en ny rapport kartlägger chefsrekryteringsbolaget Wes hur ledare upplevt den blixtsnabba transformation av arbetssätt som pandemin inneburit.

Resultaten pekar bland annat på att kvinnor klarat distansledarskap bättre än män och att mångfald i organisationen verkar stärka förmågan att hantera samhällskriser.

I dagsläget arbetar chefer i genomsnitt 3,65 dagar i veckan på distans, en markant ökning från 1,1 dagar före pandemin. De tillfrågade cheferna i undersökningen upplever att man genom distansarbete förlorar en social och levande arbetskultur, innovation och kreativitet samt att det blir svårare att upptäcka när medarbetare mår dåligt.

Vinsten däremot är större balans mellan arbete och privatliv, tid för viktiga arbetsuppgifter samt att man upprätthåller en balanserad möteskultur. Det är betydligt fler kvinnor än män som ser fördelarna med distansledarskap, samt fler män än kvinnor som pekar på nackdelarna, vilket tyder på att kvinnor är bättre rustade för att leda på distans.

En chef som redan innan pandemin förespråkade distansarbete är Hélène Barnekow, vd för Microsoft Sverige.

- Microsoft har sedan 2012 arbetat med det vi kallar Det Nya Arbetslivet, att arbete inte är en plats man går till utan något man gör. Självklart ställer pandemin distansarbetet på sin spets. Det ställer nya krav på ledare att bygga sammanhållning i teamet och empati i ledarskapet blir ännu viktigare. Samtidigt ser vi att distansarbetet inte påverkar medarbetarnas produktivitet negativt, snarare tvärtom. Jag tror att det hybrida arbetssättet är här för att stanna och att kontoret blir ett viktigt nav för innovation och kulturbyggande, säger Hélène Barnekow, vd på Microsoft Sverige.

Hög tro på att man klarat omställningen bra

Hela 85 procent av svenska chefer anser att de varit duktiga på att ställa om fort och anpassa sig till de nya förutsättningarna. Organisationer som arbetar proaktivt med mångfald har i regel en större tro på att de klarat omställningen bra och att krisen stärkt organisationen på lång sikt jämfört med organisationer som inte gör det.

- Rapporten visar att kvinnor briljerar i distansledarskap, vilket kan bero på att kvinnor har en ledarstil som lämpar sig bra på distans och att de värdesätter balans mellan arbete och privatliv högre än män, säger Liv Gorosch, vd på Wes.

Topp 10 egenskaperna för ett bra distansledarskap enligt cheferna själva:

 1. Strukturerad/genomtänkt
 2. Rak i kommunikationen
 3. Lyhörd
 4. Coachande
 5. Inspirerande/peppande
 6. Stöttande/empatisk
 7. Resultatorienterad
 8. Förtroendeingivande
 9. Uppmuntrande
 10. Uppgiftsorienterad

Om rapporten Wes Insights 2021

Rapporten kartlägger hur svenska ledare ser på framtidens arbetsliv och har i år ett särskilt extra stort fokus på hur pandemin påverkat arbetet på företag och organisationer. 700 chefer och ledare inom svenskt näringsliv och offentlig sektor har deltagit i undersökningen genomförd av analysbolaget Rasmussen Analys i november 2020.Sveriges Mest Attraktiva Arbetsgivare

Varje år röstar Sveriges studenter fram sina drömarbetsgivare i landets största och mest omfattande karriärundersökning, Företagsbarometern. Rankingen 2019 toppas överlägset av Google. Svenska innovativa bolag som Spotify och Volvo Cars klättrar på listan.

I år har över 25 000 studenter svarat på frågan om vilka arbetsgivare de helst vill arbeta för, och vilka förväntningar och inte minst preferenser de har i sitt val av framtida arbetsplats.

En av de mest uppseendeväckande trenderna år 2019 är att den högst prioriterade faktorn vid val av arbetsgivare är hög inkomst, något som kan tyda på att studenterna precis som för ett par år seden söker sig till trygghet före självförverkligande faktorer såsom ett högre syfte.

Universum som genomför undersökningen ser även tydliga skillnader mellan generation Z och generation Y, så kallade Millennials. Generation Z förväntar sig högre ingångslön än Generation Y och de ser sig även som framtidens chefer. Detta ställer nya krav på arbetsgivares tillvägagångssätt i arbetet med att attrahera de vassaste talangerna. Till exempel blir träffsäkra rekryteringar allt viktigare på en konkurrensutsatt arbetsmarknad där talangerna inser sitt stigande värde.

– Vi ser tydligt i årets undersökning att Generation Z rankar faktorer som har med framgång att göra högst. Lön har legat i toppen under en längre tid, men i år ser vi framförallt att gapet mellan generationerna ökar och att Generation Z värderar faktorer som företagens framgång såväl som ledarskapsmöjligheter, medan Generation Y istället värderar trygghet och arbetsmiljö högt, säger Universums vd Claes Peyron, Universum Norden.

Topp-3: Sveriges Mest Attraktiva Arbetsgivare 2019:

Ekonomi:

1. Google

2. Spotify

3. IKEA

Högskoleingenjör:

1. Volvo Cars

2. Skanska

3. IKEA

Civilingenjör:

1. Google

2. Volvo Cars

3. Spotify

Data/IT:

1. Google

2. Spotify

3. Microsoft

Juridik:

1. Mannheimer Swartling

2. Åklagarmyndigheten

3. Utrikesdepartementet

Fastighetsmäklare:

1. Fastighetsbyrån

2. Svensk Fastighetsförmedling

3. SkandiaMäklarnaHur man hittar balans i arbetslivet på hemmakontoret – Sätt upp tydliga gränser

I dagsläget är det många som arbetar hemifrån på grund av den rådande situationen i vårt samhälle. Fördelarna är uppenbara: mindre smittorisk, inga restider med jobbiga trafikstockningar och kontrollerbart arbete utan störningar från kollegor.

Det är dock på grund av den nära kopplingen mellan arbete och hem som gör det viktigt att upprätthålla tydliga gränser och skapa en strikt åtskillnad mellan arbetstid, avkoppling och fritid. Frestelsen är för stor för att torka av damm eller tvätta, även om du sitter på en viktig uppgift som kräver absolut koncentration. Å andra sidan tas knappt några pauser och arbetstiden är extremt ansträngt, eftersom datorn ligger precis bredvid under lunchen och de sista e-postmeddelanden besvaras innan man somnar.

Arbetsplatsen i sitt egna vardagsrum kan därför göra det tydliga fokuset på uppgifterna svårt och förlänga arbetstiden på ett sådant sätt att det faktiskt inte finns något slut på arbetsdagen. Det är därför viktigt att för att arbeta effektivt och skapa utrymme ska några tydliga, individuellt anpassade regler fastställas och följas.

Regel nummer 1: Konsekvent tidsschema

För att fullt ut kunna utnyttja hemmakontorets positiva potential är det i allmänhet viktigt att se till att ett förnuftigt, personligt anpassat tidsschema och strikt efterlevnad av arbetstid är A och O.

När man arbetar hemifrån bör man också kommunicera dessa tider till omvärlden. Inte bara för kunderna, utan framför allt för att binda sig själv till denna tidsplan och därmed skapa pålitliga rutiner.

Kommunikation av tider och tillgänglighet till teamet eller chefen är också viktigt. En fast tidsram gör att du kan arbeta då den personliga energin är hög utan att ge avkall på den fasta arbetstiden. Detta har också en direkt inverkan på själva arbetsprestandan och ökar effektiviteten enormt.

Regel nummer 2: Rumslig separering

Även om arbetet kan göras naturligt hemma är det fortfarande viktigt att upprätta en rumslig åtskillnad. Verktyg, allt ifrån datorer till häftapparater bör inte erövra hela hushållet. Det handlar inte bara om bättre organisering och översikt, utan också om en tydlig separering av jobb och privat sektor.

På lång sikt är det nödvändigt att undvika att lägga sig med datorn i sängen och sedan vakna upp med den. Att arbeta i pyjamas vid köksbordet är ett gift för en sund balans mellan arbetsliv och liv på hemmakontoret.

Det är sant att kontorsdörren är bäst stängd. Om det inte finns ett separat arbetsområde, bör dokumenten åtminstone lagras i förvaringslådor eller lådor, så att de kommande uppgifterna inte är synliga och därmed heller inte i åtanke efter arbetstid.

Regel nummer 3: Ta pauser

Speciellt på hemmakontoret tenderar man att sluta ta pauser helt och hållet. Kylskåpet ligger precis intill, så skrivbordet lämnas knappt under lunchen. Hemmakontoret är därför inte särskilt lämpad för en hälsosam pausrytm.

Koncentrationsfasen i vår hjärna bör inte överanvändas, annars känner vi oss redan trötta och utbrända efter några timmars intensivt arbete. Det är oerhört viktigt för kroppen att ta en liten paus var 90:e minut och bokstavligen ge hjärnan tid att andas: Gå ut i den friska luften i 20 minuter och gör ett par stretchövningar, såsom hals- och axelrotationer för att släppa spänningen från allt sittande.

För alla pauser gäller följande: En liten platsändring är bra. En kort promenad i det gröna ger omedelbart avkoppling och ny energi!

Vi önskar dig lycka till med ditt arbete på ditt hemmakontor!What’s NXT: Arbetslivet och kontoren bortom pandemin

Den pågående Covid 19-pandemin har tvingat de flesta som leder en kontorsbaserad arbetsplats att tänka till lite extra. Från den yrvakna våren 2020, där förhoppningarna på ett snabbt förlopp dominerade, är nu en distanstillvaro det nya normaltillståndet. Och frågan många brottas med är vad som händer när pandemin väl klingar av. Kommer kontoren blomstra som de gjorde innan pandemin eller kommer pandemitillvaron med hemarbete, hundpromenader och sparad pendlingstid fortsätta hålla folk från kontoren?

Kontorsarbetslivet har varit under ombyggnad under många år

Under pandemin har frågan ställts om det påtvingade hemarbetet kommer vara kvar efter pandemin och vilka effekter det i så fall får för framtidens kontor. Men eftersom det kontorsbaserade arbetslivet höll på att formas om redan innan pandemin slog till bör frågan ställas på ett annat sätt. Vilken slags produktion skall ske på framtidens kontor?

En starkt pådrivande trend var (och är) att repetitiva arbetsuppgifter försvinner och i dess ställe ökar arbetsuppgifter som kräver kreativitet och förmåga att ”tänka till”. Motorn i den här utvecklingen är införandet av alltmer avancerade digitala hjälpmedel såsom AI-stött beslutstöd, chatbottar och molnbaserad kollektiv kunskap. Därmed räcker det inte längre med att bara utföra sina uppgifter till punkt och pricka om en ”robot” kan göra det bättre, snabbare eller billigare. Detta ger i sin tur en helt ny grund för den produktion som ska ske på ett kontor. De uppgifter som blir kvar för människor att lösa handlar istället om att i en allt snabbare takt och med ökad intensitet hitta innovativa och nya lösningar för kunder och brukare. Den här utvecklingen har i sin tur accentuerats av framväxande managementmodeller där uppgiftsfokuserade, projektbaserade agila team inte sällan arbetar bortom de tidigare rigida organisationernas byråkrati. För att nå detta är det idag ofta mer regel än undantag att de personer som är involverade i det praktiska livet på kontoret till åtskillig del utgörs av personer utanför den egna formella organisationen.

För arbetsgivare och fastighetsägare som ska utveckla och forma framtida kontorslösningar gäller det därför att inte stirra sig blind på den pågående frågan om distansarbete. Den första frågan man måste ställa sig är vilket slags värdeskapande som ska ske på kontoren. Dvs vad ska förlösas på kontoren?

Distribuerade kontor?

Om utvecklingen mot ett mer kunskapsutvecklande arbetsliv startat långt före pandemin så har pandemin inneburit att det distribuerade kontoret fått fart. Värdeskapandet sker inte längre bara på kontoret utan det sker där individerna råkar befinna sig – på kontoret, hemmavid eller på en publik plats på stan. Det pandemin lärt oss är att även möten mellan människor faktiskt går bra att få till även om man inte sitter i samma rum. Kollaborativa kreativa digitala verktyg har fått snabba genombrott under pandemin. Det ger en ny grund för hur framtidens arbetsproduktion kan distribueras. Samtidigt ser vi två parallella utvecklingsspår som indikerar hur livet efter pandemin ser ut:

1. Längtan efter kollegor och en social samvaro

Många vittnar om att det visserligen går att upprätthålla den grundläggande arbetsproduktionen under pandemin men kontoret är saknat. Inte minst tappas det sociala kittet och smörjmedlet bort. Ett digitalt after work är inte lika roligt som ett AW i verkliga livet. Småpratandet vid kaffemaskinen, en omtänksam chef som i farten frågar hur man har det och känslan av miljöombyte är exempel på faktorer som talar för att kontoren kommer ha en viktig roll även efter pandemin.

2. Skönt att slippa pendlandet

Andra röster som hörs vittnar om att den tidsvinst ”ickependlandet” inneburit har gjort att nya vanor etablerats. Mer tid att vara närvarande när barnen kommer hem från skolan. Den efterlängtade hunden har äntligen kunnat införskaffas när hemarbetet medfört att lunchrastande inte längre är något praktiskt bekymmer. Och mindre stress över att springa till bussar och pendeltåg – en lisa för många människor. Samtidigt finns det andra som saknar pendlingens egentid, dvs den där enda tiden på dagen där man ostörd kan läsa en bok eller försjunka ner i egna nöjen.

Både det ändrade arbetslivet och den ökade möjligheten till ett distribuerat kontor leder till det vi kallar ett uppluckrat arbetsliv. Morgondagens kontorslösningar måste både förlösa och inkludera arbetsgivarnas krav på ökad effektivitet i de kreativa tankeprocesserna men också bejaka att produktionen inte endast sker på kontoret. Bilden ovan illustrerar schematiskt det arbetsliv som morgondagens kontorslösningar måste klara av att hantera.

Det våras för ”flexibla, magnetiska, utsträckta kontor”

I fastighetssektorn har länge slagorden ”läget, läget, läget” setts som avgörande för verksamheten. Kontorsfastigheter nära goda pendlingsmöjligheter har inneburit högre hyresnivåer än lite mer perifera lägen. I framtiden lär de här begreppen förändras. Fortfarande kommer lägesfaktorn ha en fundamental roll men nya pendlingsmönster lär påverka vilka kommunikationslägen som har extra relevans. Om fler flyttar från den nära storstadens kranskommuner till en bygd lite längre bort från centrum (en rörelse som statat redan före pandemin) kommer tunnelbanor och spårvagnar tappa resenärer till förmån för SJ- och regionaltågsresor.

Kontoren lär inte heller stå tomma. Det är endast en liten del av arbetskraften som inte överhuvudtaget vill komma in till kontoret utan de flesta lär komma in tre-fyra dagar i veckan. Det här har en del fastighetsägare varit oroliga för eftersom det skulle kunna leda till en minskad kontorsefterfrågan. Den föreställningen bygger i sin tur på att de delvis partiellt distansarbetande kontorsmedarbetarna väljer att sprida ut sin kontorsnärvaro jämnt över veckans arbetsdagar. Mer troligt är att det vissa dagar kommer var extra populärt att vara på plats för att få träffa så många som möjligt, dvs kontorsytan kommer vara väl befolkad ett fåtal dagar i veckan och mer gles övrig tid.

Men ett bra läge kommer inte räcka. Slitna kontor med låg takhöjd och bakgårdskänsla kommer ha svårt att locka även om de finns i goda kommunikationslägen. Det gör att det troligen blir en mer differentierad hyresmarknad runt hörnet med större skillnader mellan fastigheter i samma kvarter beroende på dess skick och skepnad. Morgondagens kontorslösningar måste därför bli än bättre på att locka folk att komma till kontoret. De måste vara närmast ”magnetiska”, dvs ha en lockelse utöver det vanliga. I det ligger både riktigt god grundutformning (ljus, ventilation etc), flexibilitet, smarta kontorslösningar på framkant samt möjligheten att sömlöst arbeta utanför kontorets fyra väggar. Här ligger många kontorsaktörer i startgroparna för en helt ny nivå av lösningar; allt från smart office-tjänster till ”må bra-främjande” kontorsutformning och ledarstöd. Till bilden ska även läggas de framväxande coworking-koncepten som troligen i en nära framtid också kommer finna lägen i mindre städer och förortscentra bortom de stora stadskärnorna och därmed inte längre bara var en cityangelägenhet.

För den som vill förstå och forma kontorslösningar efter pandemin finns det stora möjligheter att göra det på nya sätt än förr. Men det krävs ett rejält ”tänka till”-arbete där en gedigen framtidsanalys måste ligga till grund för hur både arbetslivet och ett stödjande kontorsliv bör utformas.5 tips för att vända hemarbetet till en konkurrensfördel

En ny global undersökning visar att sju av tio vill fortsätta jobba hemifrån efter pandemin. Möjligheten till distansarbete blir en viktig konkurrensfördel, men då krävs det också att företagen ger samma servicenivå och förutsättningar hemma som på kontoret.

Ett fortsatt hemarbete innebär både risker och möjligheter, beroende på hur bra företag lyckas anpassa sig när de fysiska kontoren krymper i betydelse. Sodexo har kartlagt insatser för att hemarbete ska fungera bra även på lång sikt.

– Vi ser att behovet av stöd och service i arbetslivet har ökat snarare än minskat under pandemin. Medarbetares förväntningar om att ha en välfungerande arbetsplats där man mår bra försvinner inte bara för att arbetsplatsen flyttar hem. Men vad man behöver för att fylla behoven har förändrats, vi ser nu en ökad efterfrågan på stöd i ledarskap men också för digitala servicelösningar, säger Henrik Järleskog, strategiansvarig för Sodexo i Norden.

För att möta omställningen och de förändrade behoven, både hos sig själva och för att stötta sina kunder har Sodexo arbetat fram en checklista med insatser och investeringar de rekommenderar för att låta hemarbetet bli en avgörande konkurrensfördel:

5 tips för att hålla dig produktiv när du jobbar hemma

1. Vad blir ditt kontors roll efter pandemin?

Många företag går nu in i det fjärde kvartalet med ett utbrett distansarbete. Det finns därmed redan mycket kunskap om både vad som fungerat och vad som inte fungerat. Kontorets roll framöver kommer främst att behövas för att lösa de uppgifter som har varit problematiska. Det jobb som görs bra på distans, bör kunna göras även efter pandemin. Räkna med att en stor andel av dina medarbetare kommer vilja fortsätta jobba på distans, sannolikt under resten av sin karriär.

2. Gör kalkylen – men räkna inte bara med minskade kostnader

Mindre lokaler innebär självklart mindre kostnader. Men det kan på sikt bli dyrt att bara se ett ökat distansarbete som en besparing. Räkna också med att du kommer att behöva investera i att bygga företagskulturen på nya sätt och att serva dina medarbetare minst lika bra på distans som på kontoret.

3. Distansarbete innebär inte bara hemma

Redan innan pandemin fanns det många entreprenörer och frilansare som jobbade från coworking-places. Men för många företag inom telekom, läkemedel och finans är det helt otänkbart att låta medarbetarna jobba från öppna wifi-nätverk. Vi tror därför på en hybrid, där enskilda företag abonnerar på egna ytor med egna passersystem och krypterade lösningar för datakommunikation i linje med företagens centrala säkerhetskrav.

4. Locka talanger från hela världen

Idag begränsas ofta företags möjligheter att rekrytera på grund av geografin. I storstäderna kan bostadskostnad och bostadsbrist skapa hinder, och för företag ute i landet kan det vara svårt att locka talangerna att flytta till en mindre ort.

”Utmaningen med att jobba hemma är inte tekniken”

5. Ett nytt ledarskap

Med medarbetare på distans blir det mycket viktigare att styra med mål. Dina ledare måste hjälpa medarbetarna att kunna leda sig själva och veta hur de ska nå de mål som företaget sätter upp. Det innebär ett större ansvar för individen men också för chefer och arbetsledare, där tydlighet, struktur, tydliga mål och gemensamma överenskommelser blir extra viktigt.Allt vanligare med bakgrundskontroll

Tidigare har det inte varit speciellt vanligt med bakgrundskontroller i Sverige i samband med rekrytering av chefer. Men nu görs allt oftare en grundlig genomgång av slutkandidaternas förflutna innan beslut om anställning fattas.

Henrik Carlbark är vd för Valida, ett företag som genomför bakgrundskontroller när företag och organisationer ska rekrytera chefer. Dessutom är han en av grundarna av branschorganisationen Bakgrundskontrollföretagen, BKF.

Henrik Carlbark menar att ordet bakgrundskontroll är ett av de mest missförstådda orden i den svenska HR-branschen.

– Jag möter faktiskt HR-chefer som inte ens vet vad en bakgrundskontroll är. Men det mest vanliga missförståendet är att bakgrundskontroller är samma sak som en kontroll mot ett polisregister eller en kreditprövning. Det är så långt från sanningen som man kan komma, säger han.

Henrik Carlbark konstaterar att de företag som är speciellt intresserade av bakgrundskontroller är de som tidigare till exempel råkat ut för bedrägerier eller läckage av information.

– Mer än hälften av alla lagbrott på ett företag begås faktiskt av anställda.

Han har också sett att införandet den nya dataskyddslagen GDPR gjort att många fått upp ögonen för vikten av bakgrundskontroller.

– Men internationellt sett ligger vi långt efter när det gäller riskmedvetenhet. På detta område har vi historiskt sett varit ganska blåögda och naiva. I exempelvis USA och Storbritannien har man en betydligt längre tradition på området, berättar Henrik Carlbark.

Som en besiktningsman

I samband med en rekrytering genomförs bakgrundskontrollen i regel bara på de sista kandidaterna i rekryteringsprocessen. Man säkerställa då att slutkandidaten verkligen är den personen som han eller hon utger sig för att vara, och att den historia som hen berättat är korrekt. Henrik Carlbark likar det vid en besiktningsman som kollar huset innan en försäljning.

– Innan en bakgrundskontroll har kandidaterna fått en chans att berätta för arbetsgivaren om det finns något som denne behöver känna till och de får också ge ett skriftligt medgivande för en bakgrundskontroll. Idag kontrollerade jag till exempel en kandidat till ett toppjobb hos ett företag som hävdade att han hade en civilekonomexamen från Uppsala universitet. I verkligheten hade han bara tre poäng därifrån. Det är ingen bra start att ljuga om man vill ha ett nytt jobb. Det här handlar om en person som fuskat sig före i kandidatkön, säger Henrik Carlbark.

Han betonar att en notering i belastningsregistret inte behöver betyda en automatisk diskvalificering för ett chefsjobb.

– Det skulle ju innebära att om du är dömd för ett brott så kan du inte jobba mer. Det måste alltid finnas en väg tillbaka. Men om någon till exempel ska arbeta som ekonomichef är det inte så positivt att ha kört flera företag i konkurs eller att ha stora skulder.

Han menar att det vid kravspecifikationen inför tillsättningen av en ny chef är precis lika viktigt att beskriva riskerna med fel kandidat som att beskriva fördelarna med rätt kandidat.

– När man gjort det blir det enklare att se vilken bakgrund som man ska leta efter och vad man ska vara observant på att inte få in i organisationen.

Tre typer av kandidater

Henrik Carlbark har sett att det finns tre typer av kandidater som kontrolleras

Kandidat 1 – Inget att finna, inget att berätta.

– Lyckligtvis är de flesta kandidater ärliga. Hen berättar att det inte finns något att finna varken angående brott eller skulder alternativt berättar hen direkt och ofta ingående om en fortkörning på en trimmad moped för 25 år sedan.

Kandidat 2 – Ingen rök utan eld.

– De säger att det inte finns något att finna av lite olika anledningar. Antingen har de ingen aning om vad som står att finna. De tror att en bakgrundskontroll är en enkel kontroll mot ett belastningsregister eller liknande och denna typ av kandidater återfinns inte där. Det har de aktivt sett till att undvika på olika sätt.

Kandidat 3 – Sweet-talker/Den talföre.

– Sedan finns det de kandidater som vet att vi kommer finna saker, men de är övertygade om att de i en framtida argumentation kan komma ur eventuella belastningar med fler lögner. För de ljuger när de säger att det inte finns något att hitta i kontrollen.

Henrik Carlbark menar att båda dessa sista kandidatkategorier är farliga.

– Du har då att göra med personer som döljer sanningar, aktivt ljuger och framförallt faktiskt har saker i sin bakgrund som är belastande för dem.

Henrik Carlbark betonar vikten av att vara transparent i hela rekryteringsprocessen.

– Beskriv redan från början att det kommer göras noggranna bakgrundskontroller på slutkandidaterna. Beskriv också gärna vad de kontrollerna omfattar och innehåller.

Man ska enligt honom aldrig tänka på kandidaten när man väljer form, nivå eller djup på en bakgrundskontroll.

– Det är riskprofilen som måste få styra detta. Riskprofilen utgår inte från kandidaten utan från befattningen och organisationens behov.

När det exempelvis gäller ekonomichefer gäller det att fokusera på risker som påverkar ekonomi och varumärke.

– Och för vd, ledningsgrupper eller styrelseledamöter bör man bland annat titta på historiskt eller aktuellt affärsnätverk som kan påverka varumärket, avslutar Henrik Carlbark.

Henrik Carlbarks fem tips för en grundlig bakgrundskontroll

 1. Var öppen med att ni gör en bakgrundskontroll igenom hela rekryteringsprocessen.
 2. Ha inte för bråttom i rekryteringsprocessen. Att vara noggrann tar tid.
 3. Var noggranna med vad som är speciellt belastande innan ni börjar träffa kandidater. Då minskar risken för att falla för ”sweet talk”.
 4. Anlita ett seriöst bakgrundskontrollföretag exempelvis som är med i branschföreningen. Det finns tyvärr många lycksökare i branschen.
 5. Gör bakgrundskontrollen på slutkandidaten men håll den näst bäste kandidaten varm om något skulle dyka upp i kontrollen.


4 hälsobefrämjande aspekter vid distansarbete

Tips 1 Förtroende – åt båda håll

Förtroende är dubbelriktat. Om medarbetarna får förtroende ger de ofta förtroende tillbaka. Som virtuell ledare är den egna tillgängligheten en nyckelfaktor. Ledaren bakom den stängda dörren fungerar dåligt i normala fall och ännu sämre på distans. Det är därför väldigt viktigt att se till att vara så tillgänglig som möjligt och att komma överens med teamet om vilken plattform som gäller för vilken typ av kommunikation. Bestäm gärna en tid på dagen då alla bör vara tillgängliga samtidigt och föregå med gott exempel: inga email, sms eller annan kommunikation sent på kvällen.

Tips 2 Bli en mästare på tekniken

För ledare har alltid kommunikation, lyhördhet, empati, prestigelöshet, tydlighet och coaching varit viktiga verktyg. Det är de fortfarande – men nu behövs teknik för att använda dem. Ett starkt råd är att bli en mästare på tekniken som används för videosamtal och att ledaren delar med sig av sina kunskaper till alla i teamet. Det är även bra att tänka på det digitala kroppsspråket och hur kamera, mikrofon, ljus med mera används för att optimera mötet.

Tips 3 Ett transparent arbetsklimat

Skapa en virtuell miljö som främjar öppenhet, informationsutbyte och annan kommunikation inom teamet. Det är ledarens ansvar att hålla humöret och motivationen uppe. Alla trivs inte med att arbeta på distans och dessa kan behöva extra mycket hjälp med att skapa en så positiv arbetsmiljö som möjligt, såväl online som hemma. Uppmuntra gärna rutiner för att upprätthålla den sociala miljön med till exempel digitala fikapauser och after work.

Tips 4 Se över hjälpmedlen

Ge teamet de bästa förutsättningarna för att kunna jobba på distans: bättre webbkamera, mikrofon, stol, bord med mera kan göra en stor skillnad.

Tips 5 Utforska nya molnbaserade möjligheter

Slutligen är ett gott råd att utforska nya molnbaserade möjligheter till samarbete online. För projektstyrning finns det utmärkta tjänster såsom Trello och för virtuella whiteboardsrekommenderas till exempel Miro. Oavsett vad ni testar är det viktigt att göra det i små steg och se till att alla är med. Öppenhet, prestigelöshet, tydlighet, frihet – alla är de ord som beskriver ett modernt ledarskap “on site”. Detsamma gäller för ledarskap online – ledaren behöver bara förstärka dem för att bli en mästare på att leda virtuellt. Vad sägs om att sätta ”Certified Virtual Leader MBWC” på visitkortet?10 spelregler för effektiva möten

Förändringsarbete Går för mycket tid åt till möten? Det tyckte reklambyrån Tomorro’ och tog tag i problemet. Här är deras 10 spelregler som gjort att deras möten inte längre ”flyter ut”.

1. En tydlig agenda satt på förhand.

2. Alltid ett max antal punkter som får tas upp.

Utgå från hur lång tid som behövs till varje punkt och lägg inte in fler punkter än som hinns med på 60 minuter.

3. Alltid förberedelse med ledord, även då mötet känns självklart för den som kallat.

Här talar den som ordnar mötet om vilken typ av möte det är – ett kreativt möte, en kampanjavstämning etcetera. Då vet alla vad mötet handlar om, vilken inställning de ska ha inför mötet och hur de behöver förbereda sig.

4. En sluttid är alltid satt – aldrig längre möten än 60 minuter, oavsett vad som avhandlas.

Korta, rappa interna möten med tydlig start- och stopptid. Beroende på mötets ledord avsätts 15, 30 eller 60 minuter.

5. Ett tydligt gemensamt mål med mötet.

Den som kallar till mötet berättar i början av mötet vad målet är. ”När vi går härifrån har alla en samsyn om…”

6. En person är alltid utsedd till att föra anteckningar.

7. En sammanfattning med ansvarsutdelning görs alltid direkt i mötet.

En snabb sammanfattning av mötet kopplat till målet och genomgång av vem som ska göra vad. Ibland har personer snarlika roller, här görs det tydligt vem som ansvarar för vad.

8. Lämna mobiltelefonen helt utanför mötet när det är möjligt.

9. Håll tempo.

Genom att sluttiden är satt så vet alla att tiden är begränsad och ser till att hålla tempo i mötet. Ytterst ansvarar den som håller i mötet för att det inte svävar ut.

Tidigare kunde möten dra ut för att man hade så trevligt ihop. Nu har man trevligt under andra tider – möten är inte det forum som är till för det.

10. Vid beslutsmöten delges beslutsunderlag alltid innan mötet för att ge tid till reflektion.Dags att skippa åldersnojan

Inspiration I boken ”Välj din ålder” uppmanar PR-konsulten och framtidsspanaren John Mellkvist läsaren att skippa åldersnojan och bejaka istället den ålder hen befinner sig i. Utifrån sina egna erfarenheter och vetenskapliga fakta skriver han om åldrandets gåta och vilket avtryck den gjort på det svenska samhället. Boken innehåller bland annat intervjuer med Sveriges EU-minister Hans Dahlgren, Diane von Furstenberg, Björn Ulvaeus och Leif Mannerström.

John Mellkvist menar att Sverige kan vara världens mest åldersfixerande land.

John Mellkvist menar att Sverige kan vara världens mest åldersfixerande land. Samtidigt kan digitaliseringen helt förändra spelreglerna för vårt arbetsliv och även hur länge vi lever. Från allra vårt första andetag till det sista, så lever vi med en siffra som vi ibland är kompis med, men i perioder kan ha ganska ansträngande brottningsmatcher med. Efter flera decennier av ungdomsfixering upplever många att det är svårt att åldras, att det uppstår hinder. Det är lätt att förledas att tro att man har fel ålder – hela livet. Poängen med boken Välj din ålder handlar inte bara om verktyg för hur du blir vän med din ålder, utan även att lära sig hitta kraft i den, menar John Mellkvist.

– Jag har reflekterat mycket över ålder genom åren, men först nu kommit till en punkt då det känns både naturligt och tidsmässigt rätt att göra det offentligt. En insikt är att vi, inte minst i detta hörn av världen, har ett slags tysthetslöfte gällande ålder som inte är bra för någon. Vi tänker alla på vår ålder då och då, men vi bör samtidigt inte prata om den. I en sådan miljö trivs fördomar oförskämt bra. För att sammanfatta allt jag fått vara med om de senaste åren så behövde jag skriva en bok, säger John Mellkvist.

Just nu lever vi under en tid där ålder är extra angeläget, ämnet har vuxit och vi lider av psykisk ohälsa där även de äldre drabbas. Det handlar om synen på ålder, fortsätter Mellkvist och menar att det snarare är fel på attityder än lagstiftning. Välj din ålder är ett missionsprojekt som tar upp vikten av att ta in olika åldrar på arbetsmarknaden. Oavsett hur gammal du är så har du styrkor som följt med. Generationen som vuxit upp med ”tillväxt” skyr till exempel inte förändringar som innebär en känsla av uppbyggnad. Alla mår bäst när människor i olika åldrar möts, inspireras och lär av varandra.

I boken träffar John Mellkvists stjärnor och vardagshjältar som ger ålderismen en match och ger sina bästa tips, tankar och insikter. Han redogör för beteende- och normförändringar inom politik, arbetsliv, kultur och livsstil.

Ur boken

“Mycket talar för att 2020-talet blir »late bloomerns« decennium. En tid då fler människor än någonsin tidigare upptäcker att de har ett reservbatteri de kan använda för en välbehövlig nystart. Kanske för att ta tag i en passionerad men bortglömd hobby, som med en ny gnista har all potential att bli en huvudsyssla.”

John Mellkvist utsågs 2018 av regeringen till ambassadör för Delegationen för senior arbetskraft och 2019 blev han av tidningen Resumé utsedd till Årets Superkommunikatör för sitt arbete med att synliggöra åldersfrågorna och minska ålderismen


John Mellkvists korta svar på varför en bok om ålder är viktigt för alla generationer

Vi lever i ett av världens mest “ålderistiska” länder. Något jag ofta hör. Inte lätt att bevisa, men inte heller svårt att påvisa.

 • Ungdoms-ålderismen: Unga begåvningar som känner sig redo för större uppgifter, men inte kommer till sin rätt eller blir tagna på allvar. (Framkommer bland annat i årets Jobbhälsorapport.)
 • Mitt-i-livet-ålderismen: Medelålders talanger som skulle kunna nå en helt ny nivå genom att med sin livserfarenhet i ryggen göra något helt annat – eller som vill ha mindre ansvar än förra gången – men som osynliggörs, inte satsas på eller överhuvudtaget inte kommer i fråga vid nyrekrytering.
 • Senior-ålderismen: Seniorer som vill fortsätta eller göra nya saker efter den förhärskande 65-årsgränsen. Som känner sig pånyttfödda eller i alla fall unga igen (eller aldrig känt annat). Så kallade ”Yolds” (young old) med massor av energi. Men som inte ges chansen.

Ovanpå detta finns en dimension av ålderism gentemot oss själva, som är mer än vanlig vid olika tidpunkter i livet – och som hindrar många från att maximera sina möjligheter.

Ingen ålderism är bättre än någon annan – men det är mänskligt och uppstår när vi använder oss själva, eller dem som liknar oss som måttstock, vilket sker varje dag.

24 november 2020

Lars WesterlundDe dolda kostnaderna för arbetskraft

Företag runt om i landet försöker nu omstrukturera sig och återhämta sig från de konsekvenser som Covid-19 orsakat. Många söker sätt att kapa kostnader och förbättra sina metoder och flöden, inte bara för att överleva, utan för att faktiskt komma ut stärkta ur krisen genom att hitta nya sätt att jobba.

Pandemin har gjort att många organisationer implementerat nya sätt att arbeta vilket har accelererat skiftet till ett mer digitalt arbetssätt och till mer distansarbete.

World Economic Forum har nyligen undersökt hur de nya arbetssätten har hjälpt många företag att bli mer flexibla och ökat förmågan att möta externa utmaningar vilket också lett till att det blivit det nya normala för dem.

Det finns dock industrier, servicebranschen är en, där digitalisering och distansarbete inte kan ersätta stora delar av det man levererar. Här har man istället behövt arbeta med andra sätt att kapa kostnader utan att försämra kvaliteten på sina tjänster. Att ha ett effektivt ledarskap och ett kunnigt management har blivit än mer viktigt idag. För många företag med små marginaler finns det inte utrymme för tidskrävande äventyr eller oförutsedda utgifter.

Dessa företag behöver undersöka sina verksamheter för att se vilka åtgärder de kan göra för att minska både kostnader och tidsåtgång.

PWC och ADP publicerade nyligen en rapport “Exposing the Hidden Cost of Payroll and HR Administration” Denna studie förklarar en del av de metoder som företag kan använda för att spara upp till 75% av sina kostnader för att administrera personal.

Studien gjord av PWC visar att företagare undervärderar kostnaden för sitt ägande och drivande av företag. Kostnaderna som kan uttryckas i form av hur mycket tid och pengar som spenderas på de anställdas lönehantering och personaladministration. Kostnaderna kan bli väldigt höga då upp till 63% kan var dolda kostnader, då de innehåller ett flertal kontaktytor och processer som kan vara svåra att se när man utvärderar och därför fortsätter att var en onödig finansiell börda. De synliga kostnaderna har man en betydligt bättre kontroll över då de visar kostnaderna för utförd arbetstid mot en reell timkostnad för utfört arbete.

De ovan nämnda rapporten har inspirerat Gigger att skapa en kalkylator som ger företagare möjlighet att beräkna hur mycket de kan spara genom att överlåta sin personaladministration till ett företag som är specialiserad på detta.

Här finns kalkylatorn

En del företag försöker att effektivisera sin administration genom att använda extern integrerad programvara för att hantera sin HR administration. Detta kan verka vara en tids- och kostnadsbesparande åtgärd då färre personer behöver vara inblandade och bra teknik kan underlätta arbetet.

PWR studien visar dock att genom att göra detta så lägger man i genomsnitt 21% mer pengar per löneutbetalning än tidigare då man också behöver inkludera kostnaderna för:
PWC visar tydligt att man inte bör hantera detta själv, vare sig med egen HR personal eller med köpta programvaror. Det kostnadseffektivaste är att använda externa leverantörer som kan sköta detta.

 • Underhåll av mjukvarorna
 • Utbildningsinsatser för personalen för att använda mjukvaran
 • Anpassningskostnader så att mjukvaran passar det egna företaget

De tjänster man bör köpa inkluderar:

 • Matchmaking och rekrytering
 • Löneberäkning och utbetalning
 • Personalhantering

Fördelen med att delegera de flesta personalfrågorna till ett specialiserat företag är att det sparar tid och pengar.Tid som läggs ner i olika rekryteringsprocesser reduceras avsevärt med match-making system som säkerställer att företagen får de mest lämpade som anställda. Nyckelpersoner kan använda sin tid till mer produktiva saker än att instruera och träna nyanställda. Verktygen ger också företagen möjlighet att hoppa över de dyra bemannings- och rekryteringsföretagen som tar bra betalt för sina tjänster.

De mer utvecklade gig företagen erbjuder bemanningslösningar som ger företagen en egen plattform där de kan skapa sina egna personalpooler med möjliga kandidater för längre eller kortare uppdrag. Detta gör det också enklare att få rätt personal i akuta situationer. En av fördelarna med att ha stor tillgång till extrapersonal är att man alltid kan låta sin nyckelpersonal jobba med kärnverksamheten och överlåta extraarbetet till giggare eller frilansande timanställda.

En viktig service som också erbjuds är schemaläggning. En professionell schemaläggning inom inte minst vård och service gör att arbetet blir bättre planerat och också kan utföras effektivare med färre anställda.

Det finns ett stort antal företag på marknaden som erbjuder administrativa verktyg till individer och företag. De flesta organisationer eller mindre företag behöver oftast inte alla de funktioner som erbjuds. Om man kan välja vilka verktyg man vill betala för så krävs det ganska mycket tid och kunskap för att välja och betala för exakt det man behöver.

Den dramatiska början på 2020-talet har tvingat många branscher och företag att omstrukturera sina verksamheter i en hastighet som var oväntad för alla inblandade. För att kunna upprätthålla en uthållig tillväxt måste alla införa nya arbetssätt som tillåter en mycket stor flexibilitet. För de få som kan digitalisera sig ur utmaningarna är det inte så svårt, för andra mer komplext. Men lyckligtvis har den tekniska utvecklingen möjliggjort att alla företag kan dra nytta av den nu och på den framtida marknaden.Andara Group AB startar två nya verksamheter inom vård och skola

Som ett led i vår ambition att bli ett fullserviceföretag inom rekrytering, konsultuthyrning och bemanning har vi startat två nya verksamheter, Andara Care och Andara Teacher.

Andara Care arbetar med bemanning av läkare, sjuksköterskor, psykologer, medicinska sekreterare och övrig vårdpersonal.

Andara Teacher arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerade lärarvikarier inom grundskolan, gymnasiet och förskolan.

I Andara Group AB ingår Andara Economy, Andara Professionals, Andara Care och Andara Teacher.

Mera information hittar du på:

Andara Groups hemsida: www.andaragroup.se

Andara Economys hemsida: www.andaraeconomy.se

Andara Professionals hemsida: www.andaraprofessionals.se

Andara Cares hemsida: www.andaracare.se

Andara Teachers hemsida: www.andarateacher.se

Har du frågor och funderingar är du välkommen att ringa mig på telefon 072 - 0199209 eller mejla mig på linda.gadd@andaragroup.se

Linda Gadd

VD, Andara Group ABVad 150 chefer säger om att leda på distans

Antoni Lacinai, krönikör på VD-Tidningen
Antoni Lacinai, krönikör på VD-Tidningen

Flera av mina onlineföreläsningar och utbildningar det senaste halvåret har varit till chefer och vd:ar som leder sina anställda på distans. Jag har frågat 150-200 av dessa vilka utmaningar de har. De har sex olika utmaningar som de kämpar med:

Oengagemang. Många chefer vet inte hur deras personal mår eller hur de kan stötta dem. De är rädda att frustrationen är hög och att motivationen dyker.

Kontrollbehov. En hel del kände att de saknade kontroll när de inte träffade sina medarbetare fysiskt. Det stressade dem.

Oklar kommunikation. Att vara tydlig i en virtuell värld är inte lätt. Att förstå andra är också svårare än i den analoga kommunikationen. Dessutom finns det så många kanale vilket förvirrar än mer.

Teknikstrul. Medarbetarna har helt olika förutsättningar med brist på bra bredbandsuppkoppling, webkameror, ljuskällor och mikrofoner (de flesta har bara sin laptop i knät eller på köksbordet) Det skapar en ojämlik situation och sämre kvalitet.

Svårigheten att leda engagerande virtuella möten. Här inser många att de brister. Det är svårt nog att leda goda fysiska möten. Det är ännu svårare att leda bra virtuella möten

Självmotivation. Det går åt så mycket energi att stötta teamet, att många känner att de inte ”sätter på sin egen syrgasmask” alls.

Känner du igen dig i något av detta? Du är inte ensam, och det finns metoder som hjälper dig och ditt team. Här är tre av tips:

 • Kom överens om vilka kommunikationskanaler ni ska ha och till vad ni använder dem, samt vilka gemensamma spelregler ni har för hur ni möter och bemöter varandra i det virtuella rummet.
 • Checka in varje vecka och fråga hur det gått, vad de har framför sig och hur du kan stötta.
 • Ha tillit till dina medarbetare. Ditt kontrollbehov är ditt problem, inte deras.


20 tips för effektivare digitala möten

Det digitala mötet har genom coronakrisen plötsligt fått ett stort genombrott när många jobbar hemifrån. Örebro universitet ger 20 tips på hur mötet kan bli mer effektivt – och hur man kan se bättre ut på videobilden.

1) Ha alltid avstängd mikrofon när du inte pratar själv.

Det är viktigt att minimera störande ljud. Vill du inte hålla på att slå av och på mikrofonen varje gång, så finns andra metoder. I både Zoom och Teams kan du slå av mikrofonen och sedan använda mellanslagstangenten när du vill prata. Nedtryckt mellanslagstangent betyder att mikrofonen är på, men så fort du släpper den stängs mikrofonen av.

2) Använd bra utrustning.

Med ett bra headset hörs det du säger.

3) Putsa linsen.

Det är väldigt lätt att det kommer damm och smuts på en kameralins. Ta som vana att försiktigt rengöra linsen på din bärbara dator och mobilen då och då. En putsduk för glasögon funkar fint för att få bort löst damm.

4) Böcker gör dig snyggare.

Få av oss blir jättevackra på bild när någon fotograferar oss underifrån med ett vidvinkelobjektiv.

Det är precis vad som händer när du ställer din laptop på bordet framför dig och vinklar skärmen mot dig.

Så för den som vill se lite snyggare ut på bild kan en trave böcker vara ett bra knep. Ställ den bärbara datorn på böckerna så att kameran hamnar i ögonhöjd istället. Då blir bilden betydligt mer smickrande.

5) Solen är din vän – och fiende.

Bilden anpassar sig automatiskt efter ett snittvärde på ljuset i rummet. Så om du sätter dig framför ett fönster när solen skiner in, kommer du att bli väldigt mörk i ansiktet när kamerans bländare arbetar för att fönstren inte ska se för ljusa ut.

Sätt dig istället så att fönstren inte syns i bild, men använd gärna ljuset från fönstren. Om du sitter en bit ifrån och låter fönsterljuset komma från sidan, så blir det ofta en bra bild.

6) Det är trevligt att se den som talar.

Du går sällan till ett möte med en papperspåse över huvudet. Vi tycker om att se ansiktet på de vi talar med.

Så om du pratar på mötet, slå på både bild och ljud. Det kan också vara trevligt att se alla ansikten i början på mötet. Därefter, om ni är många, kan det vara bra att slå av bilden för att spara på kapacitet.

7) Använd kroppsspråket.

Är du i bild så kan du använda dig av det. Vinka när du vill ha ordet, gör tummen upp när någon säger något ovanligt klokt och så vidare.

8) Chatten är en bra funktion.

Chatten gör det enkelt att till exempel dela den långa länken till den webbsidan du vill tipsa de andra om.

9) Det finns en klädkod – om du vill.

Som du säkert har sett på tv, så fungerar vissa mönster dåligt på rörlig bild. Framförallt finrandiga skjortor och blusar och mönstrade kavajer flimrar när man filmar dem. Det gör de i digitala möten också. Så vill du undvika att flimret tar uppmärksamhet från det du säger kan du låta bli den typen av mönster.

10) Gör om ditt hem till en söderhavsö.

I Zoom finns en funktion för att lägga in valfri bakgrund bakom dig. Så när du har tröttnat på att visa upp hur det ser ut i ditt kök eller i arbetsrummet, kan du istället lägga in en bild av en tjusig strand eller yttre rymden. Eller en mer neutral bild, om mötet är mer allvarligt.

För dig som ordnar större möten

11) Bestäm vem som gör vad.

Förbered en bra struktur för mötet och ha en tydlig rollfördelning.

12) Glöm inte chattansvarig.

När det är många med räcker det inte med mötesordförande och sekreterare. Går något snett med tekniken kommer chatten snart att fyllas på snabbt. Någon måste ha ansvar för den och kunna ge inspel till mötet från chatten.

13) Testa tekniken.

Var alltid ute en kvart i förväg, så att du kan testa ljud och kameror utan att ta tid från alla mötesdeltagare.

För alla möten:

14) Skapa en bra stämning.

Hälsa välkommen och var tydlig så att alla förstår när mötet börjar. Är det många som inte känner varandra är det bra med en presentationsrunda.

15) Fördela ordet.

Det är lätt att prata i munnen på varandra när man inte kan se alla. Att ha någon som fördelar ordet är viktigt. Om bara några få är med på länk är det lätt att de glöms bort av de som sitter i samma rum.

16) Ha en agenda.

Skicka gärna ut agendan i förväg, så att alla vet förutsättningarna för mötet.

17) Berätta hur man ansluter.

I inbjudan kan du också vara tydlig med hur man gör rent tekniskt för att vara med på mötet. Ofta är det inte svårare än meningen ”klicka på den bifogade länken klockan 13.00 på torsdag”.

18) Glöm inte pauser.

Det är lika viktigt med pauser när mötet är digitalt. Deltagarna behöver gå på toaletten, hämta kaffe och så vidare – precis som vid ett vanligt möte.

19) Använd samma knep som du brukar för att få fler intresserade.

Det blir ett roligare möte om du visar presentationer och bilder, än om du bara pratar på.

20) Det går bra att hålla videomöten i olika program.

Är det hårt tryck på Zoom funkar det bra att använda Teams.Färre svenskar jobbar hemifrån i höst

Färre svenskar har jobbat hemifrån under början av hösten jämfört med i våras, visar färsk mobildata från Telia. Statistiken bygger på anonym och aggregerad data om hur många som lämnar sina hem på vardagar och kan antas åka till jobbet.

– Det här är ju anonym och aggregerad statistik så vi kan ju inte såklart se i detalj om någon faktiskt sitter hemma eller är på kontoret, utan det vi kan se är de övergripande flödena, säger Kristofer Ågren, chef för affärsområde dataanalys på Telia.

Informationen omfattar kommunerna Stockholm, Göteborg, Malmö och Södertälje.

Utifrån antaganden om att flödena ser ut på ett visst sätt på vardagar på arbetstid så är det en fingervisning om hur många som jobbar på kontoret. På vardagar förväntas ett rörelsemönster om en resa som börjar på morgonen och att man befinner sig på ett annat ställe under arbetstid.

Efter en rejäl uppgång i hemarbete vecka 11, då coronarestriktionerna kom, har fler och fler börjat komma tillbaka till kontoret, och trenden har fortsatt stiga fram till de senaste veckorna då siffrorna ser ut att ha stabiliserat sig.Ökat hemarbete förändrar framtidens kontor

Vad kommer att hända med våra kontorslokaler nu när vi har vant oss att jobba hemifrån. Den tekniska utvecklingen har snabbats på ordentligt. Är det här det nya normala? Det frågade sig hjärnforskaren Katarina Gospic, Director of Neuroscience på Spinview, som var medarrangör till Senabs digitala event Framtidens arbetsplats.

Många av oss som har arbetat hemifrån har upptäckt fördelarna med att ha kontoret hemma. Man sparar restid, kan arbeta ostört (om man inte har någon hemma som stör) och det är bekvämt att inte behöva göra iordning sig för en dag på jobbet.

Samtidigt så kan det bli tråkigt i längden. Vi saknar det sociala, att få umgås med våra kollegor, vi tappar struktur i vardagen när vi inte går efter våra normala rutiner, vilket kan leda till ohälsa och mer stillasittande om vi inte får vår vardagsmotion och den mening som våra rutiner ger oss. Dessutom kan vi få problem med kroppen om vi inte har en ergonomisk arbetsplats hemma.

Flera arbetsgivare låter sina medarbetare jobba hemma när de själva vill i allt större utsträckning. Vad händer egentligen med kontoret? Med eventet “Framtidens arbetsplats”, ville Senab och Dr Gospic förmedla den röda tråden – hur allt hänger ihop – samt hjälpa kunder och branschkollegor att få upp ögonen för nya sätt att ta sig an utmaningar och möjligheter.

– Samarbetet mellan Senab och Dr Gospic kommer naturligt då vi ser en tydlig koppling mellan människors välmående, tekniska lösningar, arbetsplats och mötesplats. Vi ser också att våra tankar och vår grund i samarbetet håller när vi lyssnar till våra kunder och det samlade behovet på marknaden, säger Jonas Jutbring, affärsområdeschef Stockholm på Senab.

Han tror att hemarbetsplatsen kommer bli en naturlig del av vår arbetsmiljö, om den inte redan är det.

– Vi kommer snarare få fler arbetsplatser och arbetsverktyg i vår låda att kunna nyttja beroende på vilken typ av arbetsuppgift vi ska utföra. Själva kontoret tror jag fortsatt mycket på – jag tror att det är där företagen kommer att bygga teamkänsla och företagskultur. I framtiden tror jag dock att kontorsytorna kommer att bli mindre men mer genomarbetade och effektiva till syftet.

Marianne Lee, Head of HR Europe på Trend Micro, var en av föredragshållarna på eventet.

– Vi frågade de anställda hos oss hur många som ville jobba hemma även i framtiden och hela 85 procent svarade att de ville det till största delen, säger hon och fortsätter:

– 90 procent var nöjda med sin arbetsplats hemma. Även på vårt kontor i Tokyo ser vi ett kulturellt skifte. Vi frågade hur ofta de skulle vilja komma in på kontoret och då svarade 60 procent en gång i veckan, 20 procent två gånger i månaden och 20 procent svarade aldrig, säger Marianne.

Samtidigt befinner vi oss fortfarande i en pandemi och det är inte 100 procent säkert att vistas i samma lokaler som andra människor.

– Det kan finnas olika anledningar till att vi vill arbeta hemifrån. Man kan vara orolig för sin egen eller andras hälsa, men man ser också fördelarna med att jobba hemma och vill inte förlora det. Nu har vi inte haft någon total lock down i Sverige, så om vi hade tvingats att jobba hemifrån utan valfriheten så kanske vi hade varit mer benägna att återgå till kontoret. Man vill ha de man inte kan få, säger Katarina Gospic.

Hon är Director of Neuroscience på Spinview och ledde konferensen. Katarina lyfte också frågan om hur ledarskapet har förändrats och vad som är bäst för företaget.

– Det är en balansgång, vad som är viktigt för arbetsgivaren och vad som är viktigt för arbetstagaren. Det är viktigt att kunna vara flexibel och prova sig fram, säger Marianne.

Arbetsrättsligt är det arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet, vilket innebär att bestämma vad som ska göras, när och vart.

– Som arbetsgivare är det bra att sätta en ram och ta fram riktlinjer och rutiner för hemarbete. Som arbetstagare måste du få ett okej att jobba hemifrån av din arbetsgivare. Allas arbete kanske inte går att genomföra hemma heller, så det är inte säkert att det kan bli lika för alla på en arbetsplats, säger Karin Bolling-Ferrell, Arbetsrättsjurist för Teknikföretagen.

Arbetsgivaren har också ansvaret för arbetsmiljön, även om arbetet utförs hemma.

– Arbetsgivaren måste göra en riskbedömning för varje fall. När det gäller kontorsarbete är det främst belastningsskador det handlar om, så där är det även tidsaspekten man behöver ta hänsyn till. Vid en längre period kan man behöva skaffa skärm, tangentbord och kontorsstol. Arbetsgivaren kanske kan låna ut en kontorsstol. Man får diskutera vad den anställde behöver och denne är också skyldig att flagga upp om något inte fungerar.

Karin menar också att det är viktigt att ta pauser och röra på sig, något som kanske inte blir lika naturligt hemma.

– Som arbetsgivare ska du också säkerställa att det fungerar med stöd i arbetet, samarbete med kollegor och liknande. Var tydlig, kommunicera riktlinjerna skriftligen så är det större chans att de följs och var hörsam på hur medarbetarna mår. Många kan också vara oroliga för uppsägning om verksamheten går dåligt eller att man inte mår bra psykiskt av att bara arbeta hemma, avslutar Karin Bolling-Ferrell.Efterlängtad minskning av konkurser för i stort sett alla branscher i augusti

UCs statistik för augusti månad visar att konkurserna i landet minskar med 34 procent, jämfört med samma månad i fjol. Glädjande nog minskar även konkurserna i näst intill alla branschsegment, med undantag för transportsektorn. Hittills i år har konkurserna i Sverige ökar med 7 procent, jämfört med samma period föregående år.

UCs statistik för augusti månad visar att konkurserna minskar stort med 34 procent, vilket är den största procentuella minskningen av konkurser för en månad hittills under 2020. Det är dock många faktorer som påverkar om denna positiva trend ska bli ihållande.

- Den ekonomiska återhämtningen verkar gå snabbare än väntat. Efter ett fruktansvärt andra kvartal väntas nu BNP falla med 4-5 % under 2020 enligt flera bedömare, vilket inte är ett lika kraftigt fall som tidigare befarats. När konkurserna avtar kraftigt bland småföretagen är det ett ytterligare tecken på att det värsta är över. Men osäkerheten är fortfarande stor och kommer bara att avta när pandemin har försvunnit.

- Nu gäller det att fortsatt hålla i och hålla ut. Stötta dina lokala handlare på ett coronasäkert sätt, köp take-away exempelvis. Vi får göra vad vi kan för att undvika ytterligare en konkursvåg, säger Richard Damberg, ekonom på UC, som är en del av Enento Group.

Konkurserna minskar inom hotell- och restaurang medan transportsektorn kämpar i motvind

I augusti minskar konkurserna inom hotell- och restaurangbranschen med 37 procent, jämfört med augusti i fjol, vilket är glädjande statistik sett till utvecklingen under våren och sommaren. En bransch som dock har det tufft är transportsektorn, där framför allt taxiåkarna kämpar i motvind.

- Taxiåkarna har mycket få körningar nu när resandet har avstannat och det syns i vår statistik. Antalet åkerier som har gått i konkurs har ökat från 12 bolag i augusti 2019 till 24 bolag under augusti 2020. Många taxibolag är små privata aktiebolag anslutna till en växel som franchisetagare med dyra fasta kostnader och små marginaler. Jag tror att många små taxiåkare överger branschen i den mån de kan och lägger ned sina aktiebolag nu när resandet fortsätter att vara mycket lågt, säger Richard Damberg.

- Att augusti månad skänker ett ljus över den annars så hårt utsatta hotell- och restaurangbranschen är glädjande att se. Förhoppningsvis är trenden ihållande och de kreativa insatser aktörer i branschen genomför, såsom långtidsboende och studentboende på hotell och möjligheten till take-away på flertalet restauranger, bär frukt, avslutar Richard Damberg, ekonom på UC, som är en del av Enento Group.

Om UCs konkursstatistik

UCs konkursstatistik omfattar inledda aktie-, handels-, och kommanditbolag samt övriga juridiska personer och enskilda firmor. Den månatliga konkursstatistiken mäts från den första till sista dagen per månad.

Om månadsskiftet sker på en helg eller röd dag summeras statistiken på den sista arbetsdagen innan månadsskiftet. Det kan innebära att ett företag vars konkurs rapporterats sent i månaden inte kommer med i månadens statistik men i efterföljande månaders statistik. Det kan förekomma viss eftersläpning i statistiken på grund av sen inrapportering av konkurser, varför definitiva siffror finns först vid en senare tidpunkt, vanligtvis efterföljande månad.
* procentuell förändring jämfört med samma månad föregående år

Län

Procentuell förändring augusti*

Procentuell förändring hittills 2020**

Stockholms län

-46%

1%

Uppsala län

-43%

6%

Södermanlands län

7%

14%

Östergötlands län

-23%

-11%

Jönköpings län

17%

23%

Kronobergs län

60%

18%

Kalmar län

-29%

-14%

Gotlands län

0 %

-17%

Blekinge län

-71%

11%

Skåne län

-33%

20%

Hallands län

-22%

18%

Västra Götalands län

-29%

15%

Värmlands län

-15%

25%

Örebro län

13%

4%

Västmanlands län

-20%

18%

Dalarnas län

-40%

11%

Gävleborgs län

-55%

-2%

Västernorrlands län

17%

-12%

Jämtlands län

0 %

4%

Västerbottens län

-17%

10%

Norrbottens län

-75%

10%

Sverige

-34%

7%


* procentuell förändring jämfört med samma månad föregående år

** procentuell förändring jämfört med samma antal månader föregående år

UCs konkursstatistik omfattar aktiebolag, handels- och kommanditbolag, enskilda firmor samt övriga juridiska personer.Så får man gruppdynamik på distans

Vi har svårt att få spänst i de virtuella mötena.

Utsagan kom i en coachingsession och jag har senaste månaderna hört liknande berättelser från andra chefer jag samarbetar med.

Michael Söderling

Jag ska närma mig lösningen på problemet genom att utgå från något som läsare som jobbat med mig i ledningsgruppsutveckling känner igen. Bland det första jag gör när jag träffar gruppen är att diskutera förhoppningar, farhågor och spelregler för vårt samarbete. I princip alltid kommer det upp ett förslag på en spelregel som går ut på att medlemmarna ska våga säga vad de tycker.

Alla håller med eftersom var och en inser att det inte kan bli utveckling om medlemmar inte är uppriktiga mot varandra. Det jag däremot sällan hör någon föreslå, är att gruppen ska sträva efter att uppmuntra individerna. Om du stannar upp med mig och överväger dessa två förslag till spelregler kanske du kan få syn på att även om de syftar till samma sak, kommer de från två olika ställen. Skillnaden går bortom att vara akademisk.

Vi människor tenderar att vara individcentrerade. När vi ser någon göra eller avstå från att göra något lägger vi förklaringen i honom eller henne. Om Kalle är tyst i gruppen måste det bero på något i honom. Vi kanske kommer fram till att han inte vågar. Låt oss analogt med det betänka en hel grupp som präglas av tystnad. Är slutsatsen att individerna är försagda?

Alternativet till att vara individcentrerad är att vara systemcentrerad. Det innebär i det här fallet att flytta fokus från individernas mod, och hellre fokusera på vad i gruppdynamiken som är hindrande i förhållande till att kunna vara uppriktig.

Jag har aldrig uppmanat en tystlåten gruppmedlem att ta mod till sig. Däremot, när en person säger något och möts av kompakt tystnad frågar jag hur det känns. Svaret innehåller ofta förlägenhet och förvirring. Jag ställer följdfrågan om upplevelsen av förlägenhet ökar eller minskar sannolikheten för att personen fortsättningsvis ska yttra sig. Därefter vänder jag mig till hela gruppen och frågar om det är så här de vill ha det. Enbart denna intervention gör skillnad.

Att få igång ett gott gruppsamtal i ett fysiskt möte kan ibland vara svårt i sig, särskilt om vi ska prata om frågor som har viss laddning. Från den träning jag fått i det systemcentrerade perspektivet har jag snott följande utsaga: Det du säger får gruppen ta ansvar för. Det du inte säger får du ta ansvar för. I det fysiska sammanhanget brukar jag ibland skämtsamt säga att det inte är förbjudet att nicka och le åt den som yttrar sig. Givet att kroppsspråk och mimik blir svårare att uppfatta i det virtuella sammanhanget, blir det ännu viktigare med verbala utsagor som: Bra att du lyfte den frågan, jag håller med, det har jag också tänkt på, berätta mer.

Om ni har utvecklingspotential i era virtuella möten, varför inte be kollegorna läsa denna text och diskutera hur er grupp kan ta ansvar för vad individen säger och omsätta era slutsatser i spelregler. Grädden på moset är att ni då och då stannar upp under era möten och reflekterar över graden av uppmuntran. Då ökar ni chansen att få spänst i de virtuella mötena och över tid ha en bra gruppdynamik även på distans.

Michael Soderling är leg. psykolog och organisationskonsult.Vad händer efter Coronakrisen på den svenska arbetsmarknaden?

Vad kan vi lära oss och vad borde förändras? Ekonomen Lars Calmfors, filosofen Jonna Bornemark och Fores vd Ulrica Schenström ger här sina framtidsprognoser.

Mitt under brinnande coronakris är det svårt att blicka framåt. Men även om stödpaketen avlöser varandra just nu, så kommer pandemihotet att ebba ut och ett slags vardag på arbetsmarknaden ta vid. Exakt hur den ser ut vet ingen. Men flera drag går redan att urskilja, enligt de tre experter som Arbetsvärlden talat med.

Lars Calmfors, professor emeritus i internationell ekonomi och forskare vid Institutet för näringslivsforskning, har forskat om hur tidigare kriser slagit mot den svenska ekonomin och arbetsmarknaden.

Han bedömer att det kommer att ske en del strukturförändringar i ekonomin på både några års och längre sikt.

– Om coronahotet kvarstår under några år så drabbas rese-, hotell- och restaurangbranschen av mer bestående problem än vad många förmodligen räknar med. Då måste tidigare anställda hitta ny sysselsättning i områden som expanderar, vilket kan vara vård, omsorg och hemleveranser, säger han.

Redan innan krisen pågick digitaliseringen som medfört att en rad jobb försvinner. Branscher som den fysiska handeln har dragits med lönsamhetsproblem och konkurrens från e-handeln. En utveckling som kan förstärkas av coronakrisen. Men Lars Calmfors varnar för att ha en alltför negativ syn på utvecklingen:

Hemleveranser har ökat kraftigt under spridningen av coronaviruset.
Foto: Anders Wiklund/TT
Hemleveranser har ökat kraftigt under spridningen av coronaviruset. Foto: Anders Wiklund/TT

– Det finns en negativ bias i alla förutsägelser om vad som ska hända med jobben vid stora omställningar. Det beror på att det är mycket lättare att räkna ut vilka jobb som väntas försvinna, än vad som kommer till.

Den påskyndade digitaliseringen som följt av möten och undervisning på distans lär hänga med även efter krisen.

– Exempelvis har vi på universiteten haft i stort sett samma undervisningsmetoder sedan antiken, där man står i en kateder och föreläser, men vi lär oss nu att vi i hög grad kan göra det digitalt. Ibland kan det vara en fördel att ses fysiskt, men inte alltid, säger han.

En annan större förändring rör beredskapen, där lagret av exempelvis medicin eller skyddsutrustning kritiserats. En effekt av det kan bli en förstärkt inhemsk produktion, något som bland annat ekonomen Rikard Forslid argumenterat för.

– Den här krisen har visat på känsligheten i internationella produktionskedjor. Man kan därför tänka sig att det inträffar ett slags deglobalisering, där företag av ren självbevarelsedrift väljer att ha fler leverantörer nationellt. Det kan därför ske en viss återflytt av sådant som outsourcats till andra länder, säger Lars Calmfors.

Calmfors: ”Återflytt av sådant som outsourcats”

En annan osäkerhetsfaktor över hur arbetsmarknaden kan se ut när pandemihotet lagt sig rör de krisåtgärder som vidtagits.

– När ekonomin ska återstartas igen bör inte arbetslöshetsförsäkringen och systemet för korttidspermittering förbli alltför generöst eftersom det kan hämma drivkrafterna att hitta nya jobb där det finns arbetskraftsefterfrågan, säger Lars Calmfors.

Skype, Zoom och Teams har ersatt de fysiska mötena på många arbetsplatser. Här träffar prins Carl Philip via Skype personal på fältsjukhuset vid Östra sjukhuset i Göteborg.

Foto Björn Larsson Rosvall/TT
Foto Björn Larsson Rosvall/TT


Ulrica Schenström, tillträdde sitt nya jobb som vd på tankesmedjan Fores i mitten av mars, samtidigt som coronapandemin slog till i Sverige. De första veckorna i den nya rollen har därför skett på distans.

– Jag blev tvångsdigitaliserad och fick ställa om alla möten och snabbt skaffa all teknik som krävs. Det var inte utan motgångar – exempelvis fick vi göra om hela inspelningen av en podd jag medverkade i. Jag har därför blivit tvungen att lära mig tekniken, säger hon och fortsätter:

– Det har ju varit otaliga Almedalen-seminarium de senaste åren om hur digitaliseringen och AI är på väg att förändra samhället. Nu kommer förändringarna med brutal fart och vi som jobbar hemifrån har fått en enda stor jätteutbildning, som vi kommer ta med oss även efter krisen.

Vi som jobbar hemifrån har fått en enda stor jätteutbildning

Ulrica Schenström ser därför digitaliseringen som den tydligaste förändringen som lär följa när krisen lagt sig. Och för de som saknar utbildning eller jobb där teknikförändringarna spelat en avgörande roll måste kunskapsluckorna tätas snabbt.

– Det har rått politisk konsensus om att det är bra att digitaliseringen är på gång. Men vad har man gjort för att säkerställa att utbildning och utvecklingen i den frågan faktiskt har fungerat? Det är uppenbart att den inte har det. Inte minst med tanke på att jag själv knappt var digitaliserad trots att jag ser mig som en hyfsat modern person som kan teknik.

Schenström: ”Politikerna måste bli bättre”

En effekt av den insikten respektive den debatt som följt om den svenska beredskapen, bör därför vara att politiken blir bättre på att ta beslut på lång sikt, menar hon:

– Politiken tenderar att vara väldigt mycket här och nu och just nu måste politiken vara det. Men politikerna måste bli bättre på att se behoven långt framöver. Vi måste därför se över frågor som: Vilka system behöver vi ställa om när det är kvinnorna som har de mer kvalificerade jobben? Själv har jag tjatat om att vi behöver en förändrad föräldraförsäkring för att möta förändringarna på arbetsmarknaden.

Lättare för varje arbetsplats att rensa upp i mötesträsket

Jonna Bornemark, professor i filosofi vid Södertörns högskola, delar bilden av att krisen medfört att det digitala mötet kommit för att stanna.

– Vi har ett omvittnat mötesöverskott. Den här omskakningen gör det lättare för varje arbetsplats att rensa upp i mötesträsket och innebär en chans för alla att fundera över vilka möten som kan tas digitalt och vilka som inte måste tas alls.

Hon ser även ett annat område som borde rensas upp: Den omfattande administrationen som exempelvis ingår i vårdpersonalens arbetsuppgifter.

– Det har vuxit fram en administrativ överbyggnad inom sjukvården. Den administrativa personalen har vuxit radikalt och jag undrar om de yrkesgrupperna behöver vara så stora.

Bornemark: ”Kommer inte lämna alla lyckliga”

Jonna Bornemark. Foto: Volante.
Foto: Volante.

Jonna Bornemark har i sin forskning studerat mätbarhetens gränser och bland annat skrivit boken ”Det omätbaras renässans: en uppgörelse med pedanternas världsherravälde”. Hon identifierar den ökade resultatstyrningen inom det offentliga som en problemkälla.

– Med New Public Management har det uppstått en syftesförskjutning där kärnverksamhet bitvis hamnat i skuggan av administrationen. Det finns en stor frustration bland personal inom vård, skola och omsorg över hur mycket kraft som går åt till att upprätthålla systemet, säger hon och fortsätter:

– Stora resurser läggs på att granska arbetet på mikronivå, men själva systemet som sådant har inte granskats och det kan visa sig att det inte är tillräckligt effektivt, ekonomiskt eller kvalitetsdrivande. Det vore därför intressant att veta vad vi faktiskt behöver av den här överbyggnaden.

Ett annat ämne som lär få förnyad kraft är miljö- och klimatfrågorna. Här finns ett ypperligt tillfälle för alla aktörer att ställa om och bli mer miljövänliga i sin verksamhet, menar Bornemark:

– De mest klimatfarliga branscherna kanske inte ska få stödpaket. Exempelvis kan omskolningen av SAS-personal till att arbeta inom vården vara en utmärkt lösning, medan pengar till flygbranschen kanske inte är rätt väg att gå. Det klart att det tar emot, men en omställning kommer inte lämna alla lyckliga.Andara AB blir Andara Group AB

För att bli tydligare mot både kund- och konsultmarknaden har Andaras hittillsvarande verksamhet delats upp i två delar, Andara Economy och Andara Professionals och från september 2020 är alla Andaras verksamheter samlade i Andara Group AB.

Andara Economy har specialiserat sig på konsultuthyrning och rekrytering inom ekonomi- och finansområdet.

Andara Professionals arbetar med konsultuthyrning och rekrytering inom HR, lön, inköp & order & logistik, marknad och kontor & administration.

”Vi ser ett ökat behov av specialisering från både kund- och kandidatmarknaden och konsultcheferna och rekryterarna i både Andara Economy och Andara Professionals har lång och gedigen erfarenhet inom sina respektive områden.

För att ta några exempel så vill en ekonomichef tala med en konsultchef hos oss som kan ekonomi och som lätt kan sätta sig in i kundens behov och samma sak gäller för en personal- eller HR-chef, de vill också kommunicera med en konsultchef med lång och djup erfarenhet från deras yrkesområden” säger Andara Groups VD Linda Gadd.

Mera information hittar du här:

Andara Groups hemsida: www.andaragroup.se

Andara Economys hemsida: www.andaraeconomy.se

Andara Professionals hemsida: www.andaraprofessionals.se

Har du frågor och funderingar är du välkommen att ringa mig på telefon 0720199209 eller mejla mig på linda.gadd@andaragroup.se

Linda Gadd

VD

Andara Group ABUndersökning: Var femte vill jobba mer på distans efter corona-krisen

Trenden med digitala möten kommer stärkas även efter covid-19.

Var femte vill arbeta mer på distans efter krisen, än de gjorde innan, visar en undersökning av DN/Ipsos.

Det har blivit mer populärt att arbeta någon annanstans än på arbetsplatsen.

Under de första sex månaderna innan coronakrisen drabbade Sverige arbetade en av fyra förvärvsarbetande (26 procent) minst en halv dag i veckan på distans eller hemifrån.

Men under perioden mars till slutet av maj hade den andelen ökat till nästan fyra av tio (36 procent), uppger DN som publicerar undersökningen.

Nästan var femte (19 procent) vill fortsätta att arbeta på distans i högre utsträckning efter krisen än vad de gjorde innan, visar undersökningen.

Och det är de digitala hjälpmedlen de nämner – videokonferenser och möten via datorn och telefonen. Men hjälpmedel inte är nya. De användes redan innan, men krisen påskyndar utvecklingen.

– Nu gör vi det på ett helt nytt sätt. Det har blivit självklart för oss att använda det på ett annat sätt än tidigare, säger Erik Wästlund, docent i psykologi till DN.

Bestående utveckling

Han bedömer att det kommer att leda till varaktiga förändringar. Digitala möten kommer att bli mycket mer vanliga i framtiden. Det gäller särskilt möten som kräver längre resor.

– Det kommer att bli en självklarhet och det blir heller ingen överraskning när någon säger att de vill göra det, tror Wästlund.

Vanligare i storstäder

Storstadsregionerna sticker ut rejält. Där har mer än varannan (52 procent) arbetat hemifrån eller på distans under mars till april. Det kan jämföras med drygt var tredje (36 procent) under perioden september till februari.

Där är det också fler som vill arbeta mer på distans efter krisen. Mer än var fjärde (28 procent) vill arbeta mer på distans, mot 14 procent som vill arbeta mindre på distans.

Den vanligaste förklaringen till att människor är positiva till distansarbete är att de slipper resor och pendling. Storstadsbor brukar ha de längsta pendlingstiderna, uppger DN.

”Stora risker”

Det finns även risker med arbetet hemifrån, säger universitetslektor Johan Alfonsson på institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet.

– Den stora risken är det sociala stödet, säger han till DN.Kristallen bland rekryteringsföretag!

Vi på branschen.se har under våren berättat om hur enkelt det är att starta upp ett rekryteringsföretag. Har du en telefon och en dator kan du relativt snabbt få upp en hemsida och börja kontakta kunder och utge dig för att vara specialist inom rekrytering. Ingen utbildning krävs, ingen certifiering, ingen kunskap och framförallt inget erfarenhetskrav.

Andara Group är ett företag i motsats till allt detta. Ett relativt ungt bolag där grundarna har en lång erfarenhet och kunskap inom branschen. Vid uppstarten såg de en möjlighet att etablera ett företag med en process i nära dialog med kunder och kandidater i syfte att spara värdefull tid och hitta den bästa kandidaten för sina kunder. Grundarna till bolaget är Lilian och Svante Norin som startade upp Kontorsjouren som bildade grunden till Adecco Sverige samt även Resurs Bemanning som idag är en del av Wise. Med sin gedigna erfarenhet startade de Andara Group i ambition av att vara ett kundnära rekryteringsföretag som hellre levererar kvalité än kvantitet.

– Rekrytering bygger på erfarenhet, metodik, kunskap och en förmåga att sätta sig in i den miljö där den blivande anställde ska arbeta. Vår målsättning är att se till att alla sökande kandidater får en bra upplevelse av kundföretaget och av hela rekryteringsprocessen berättar Linda Gadd.

Linda Gadd har jobbat på Andara Group i två år. Hon kommer från telekombranschen som personalledare på Bredbandsbolaget och Telenor. I grunden är hon ekonom och efter att hon avslutat sin anställning fick hon möjlighet att återuppta sina studier och började studera igen med inriktning på ledarskap, HR och arbetsrätt. Vid årsskiftet gick hon in som delägare och VD på Andara Group.

– Andara Group är ett litet bolag med fem anställda på kontoret, och alla de fördelar som ett litet bolag har med ett starkt engagemang och delaktighet. Alla på bolaget är inblandade i samtliga processer från sälj, kundmöten, rekryteringen och konsultshantering. Vi vill absolut växa men vi vill behålla det lilla bolagets fördelar med att vara snabba, flexibla och att kunna arbeta med personliga relationer säger Linda Gadd

– Vi jobbar med tjänster på kontor inom Stockholm där vår styrka är att vara flexibla och anpassa oss efter kundens behov beroende på om kunden vill rekrytera eller bemanna. Merparten av våra uppdrag är inom ekonomisektorn men vi tillsätter även många jobb inom HR, lön, marknad, administration med flera. Vi är inte specialiserade inom några kategorier av branscher. Våra kunder finns inom alla branscher som är i behov av ekonomer och kontorspersonal i Stockholmsområdet.

Ni både bemannar och rekryterar?

– Under de år vi varit verksamma har vi mest levererat en kombination av hyra och anställning som vi kallar för Hyrköp. Kunden hyr konsulten i sex månader vilket ofta motsvarar provanställningen för att sen övergå till en fast anställning hos kunden. Vi tycker detta fungerar bra eftersom både kunden och kandidaten har lite av hängslen och livrem. Vi omsätter våra konsulter var sjätte månad där, i princip, alla våra hyrköp resulterat i att kandidaten gått hela vägen och blivit anställd.

– Nu i dessa tider upplever vi redan att våra kunder i större utsträckning väljer att hyra in sin personal på bekostnad av att rekrytera. Det är en trend som vi upplever kommer att hålla i sig framöver innan allt har stabiliserat sig igen säger Linda.
Hur arbetar ni i era processer?

Andara är ett namnet på en kristall

– Genom att lära känna kunden, deras verksamhet och kultur, skapar vi oss en god bild av deras behov och vilken potential rätt person skulle innebära för kunden. Vi lägger väldigt mycket tid i början av varje process.

– För oss är det viktigt att kunna lyssna och förstå vad kunden behöver. Kompetens, erfarenhet och utbildning är givetvis viktiga ingredienser, men personligenheten är nummer ett. Att förstå kundens kultur är det viktigtaste för att kunna matcha och leverera den bästa kandidaten. Vi är noggranna och besöker alltid våra nya kunder, i de flesta fall med två rekryterare, för att garantera att vi uppfattar och upplever på samma sätt. Tack vara vårt gedigna förarbete har vi lagt en bra grund för att kunna leverera rätt kandidat som både trivs hos bolaget och som lever upp till kundens förväntningar säger Linda Gadd

Linda Gadd berättar vidare och betonar vikten av närheten till kunden.

– Vi har en fördel av att vi är relativt små på marknaden. Med det kommer en närhet till kunden och avsaknaden av byråkrati där rekryteraren följer med kunden och kandidaten i hela processen. Vi träffar gärna våra kunder flera gånger och har inga fasta krav eller bestämda normer som gäller för alla kunder utan vi anpassar oss till kundens önskemål. Vi är medvetna om att alla kunder är olika, har sin egen kultur, historia och syn på rekrytering och bemanning därför måste vi vara flexibla och tillmötesgående mot våra kunder och anpassa oss efter deras önskemål.

Att hitta medarbetare med rätt kompetens, erfarenhet och personlighet är ett tidskrävande arbete och risken att det blir fel är också stor. Andara Groups process innefattar allt från kravspecifikation, kandidatsökning, intervjuer, tester, referenstagning och presentation fram till anställning – i nära dialog med både kunder och kandidater.

Vilken relation har ni med era konsulter?

– Rekrytering bygger på erfarenhet, metodik, kunskap och en förmåga att sätta sig in i den miljö där den blivande anställde skall arbeta och vi ser till att alla sökande kandidater får en bra upplevelse av kundföretaget och av hela rekryteringsprocessen.

– En av de absolut viktigaste delarna för oss som bolag är att vi finns där för våra konsulter. Vi har en mycket tät kontakt med våra konsulter. Även om konsulterna bara är hos oss i sex månader är det viktigt att de får vägledning och omsorg under hela sin resa. Detta är vi väldigt noga med. Gör vi ett bra jobb så hoppas vi givetvis att våra konsulter, som varit hos oss, kan bli våra kommande ambassadörer till nya konsulter och kunder. Det är den bästa marknadsföringen vi kan få.

Vi har fler än tiotusen kandidater i vår bas, som vi samlat på oss under våra sex år.

– Sen arbetar vi självklart väldigt aktivt med att uppsöka och attrahera nya konsulter genom vanlig annonsering och givetvis traditionell search. När vi kombinerar dessa två sätt hittar vi de bästa kandidaterna som vi kan presentera för kunden.

– Vanligtvis hittar vi kandidater inom två veckor från det att vi träffat kunden första gången och startar vårt arbete. När vi nu är inne i en lågkonjunktur finns det många kompetenta kandidater på marknaden. Men innan krisen var det kandidatens marknad säger Linda.
Hur jobbar ni med försäljningen?

”Vi är alla säljare på Andara Group”

– Vi försöker vara aktiva på olika delar av marknaden. Vi arbetar med allt från varumärkespositionering på TV 4-vädret till våra nyhetsbrev, sociala medier samt eget sälj. Våra digitala utskick har gett oss mycket. Vi är aktiva på sociala medier och sen arbetar vi givetvis med traditionell sälj. Vi är alla säljare i företaget och vi har en plan på att vi ska anställa fler medarbetare inom sälj, dock har dagens kris inneburit att vi avvaktar lite med den delen då vi som alla andra har haft en naturlig nedgång under krisen.

– Vi vill stå för kvalité. Vi är trygga i det och vi står fast vid vår prismodell. Men vi ser att marknaden är utsatt och att det finns rekryteringsföretag som erbjuder – lägre priser. Visst finns det vissa kunder som bara ser till priset och väljer det ”billigaste” alternativet. Men vi ser att flera av dessa kommer till oss i efterhand och väljer oss för den kvalité vi har att erbjuda.

– Under pågående kris har vi trots allt varit lyckligt lottade. Visst har även vi blivit drabbade men vi har haft ett flöde av inkommande uppdrag under hela våren då det hela tiden har varit en efterfrågan på ekonomer. Dessutom har vi under krisen fått en större efterfrågan inom kundservice, innesäljare och helpdesk.

– Vi brinner för att hitta rätt personer till rätt plats. Vi drivs av känslan att kunna göra skillnad och leverera det vi lovar avslutar Linda Gadd.

Läs hela artikeln hos Branschen.se

Hitta ditt drömjobb

Är du sugen på att byta jobb? Letar du efter nytt jobb och nya möjligheter på arbetsmarknaden? Kämpar du med CV och personligt brev? Tycker du att det är tufft att gå på jobbintervju?

Vi på Andara Group har många års erfarenhet av rekrytering och ledarskap och vill gärna hjälpa dig att få ditt drömjobb. Under en timme coachar vi dig för att öka dina chanser i jobbsökardjungeln.

Vi fokuserar på hur du ska skapa ett intresseväckande CV och personligt brev som når igenom bruset av ansökningar. Vi tipsar också om hur du ska förbereda dig inför en intervju och vilka frågor du kan förvänta dig under jobbintervjun. Vi skräddarsyr din konsultation efter just dina behov.

Vi vill gärna hjälpa dig att få ditt drömjobb.

En timme med Linda, Lilian eller Claudia kostar 499 kr. Välkommen att maila eller ring någon av oss för att boka din timme med oss (antingen på vårt kontor på Kungsgatan 33, plan 6 eller digitalt).

 • Linda: Telefon 072 – 0199209, mejl linda.gadd@andara.se
 • Claudia: Telefon 076 – 8007001, mejl claudia.klingsell@andara.se
 • Lilian: Telefon 0708 – 571152, mejl lilian.norin@andara.se

Varmt välkommen att kontakta oss!

Klicka här för mer info!

Rekrytering – ett svårt hantverk - intervju i VD-tidningen med Andara Groups VD Linda Gadd

En felrekrytering kan vara förödande för ett företag. Den kostar förutom tid och pengar också energi och arbetsglädje. Hur ska man göra för att minska risken för att detta händer?

Linda Gadd, vd för rekryteringsföretaget Andara Group konstaterar att en felrekrytering kan inverka negativt på arbetsmiljön och skapa frustration, ifall teamet tvingas arbeta med en medarbetare som inte lyckas bra i sin position.

-Därför är en grundlig urvalsprocess avgörande för att hitta rätt kandidat. Att hantera en felrekrytering tar även mycket kraft från den ansvarige chefen. I och med att ledaren får mindre tid till att fokusera på verksamheten påverkas teamet och därmed även resultatet, säger hon.

Linda Gadd betonar att i vilken ordning man lägger delarna i en rekryteringsprocess påverkar utfallet. Genom objektiva och välstrukturerade intervjuer och tester säkerställer man att de kandidater som är kvar efter dessa steg troligen är en relativt god matchning mot kravprofilen.

Desto bättre arbete som görs tidigt desto mer ökar möjligheten att kandidaterna framstår i sin fulla potential. Genom att låta magkänslan få ta så liten plats som möjligt i rekryteringar minskar risken för både diskriminering och felrekryteringar.

ETT SVÅRT HANTVERK

Hon konstaterar att skriva en platsannons som både är korrekt och säljande är ett svårt hantverk. Det är viktigt att fånga läsarens intresse tidigt i annonsen.

-Inled inte annonsen med en lång beskrivning av själva företaget. Det är information som kandidaten lätt kan googla fram på egen hand. Då riskerar man att missa att beskriva det som är väsentligt för den sökande, det vill säga den specifika rollen och dess sammanhang.

Istället bör man enligt henne måla upp en attraktiv bild av kandidatens plats i organisationen, vilken hen kommer att arbeta tillsammans med och hur utmaningarna ser ut.

-Satsa på att ge en ärlig bild av företagets styrkor och svagheter, presentera utmaningarna som något som kandidaten kan vara med och påverka. Skippa floskler som man ändå inte kan leva upp till, det ökar bara risken för att kandidaterna får fel förväntningar som i förlängningen kan leda till att en anställning slutar i förtid.

Lind Gadd betonar att effektiv rekrytering börjar med arbetsgivarvarumärket. Där kan en modern och mobilanpassad karriärsida vara en idealisk plattform för att presentera företaget som arbetsgivare på ett professionellt och kandidatfokuserat sätt.

–Tänk på att vara genuin i detta arbete. Syftet är att ge kandidaten en tydlig och positiv bild av kulturen på företaget och redan här börjar man som arbetsgivare att sätta förväntningar hos kandidaten.

UTVÄRDERING

När det så finns sökande till en tjänst gäller det att utvärdera kandidatens gentemot de krav som fastställts för den aktuella tjänsten.

-Baserat på detta bör man kunna förutsäga hur väl kandidaten kommer att lyckas i jobbet. Man måste också göra en bedömning om hur kandidaten passar in i arbetskulturen och att kandidaten har potential att bidra positivt till arbetsmiljön, säger Linda Gadd.

Anställningsintervjun är ett viktigt tillfälle att visa upp företagets kultur.

-Ändå gör många misstaget att bara erbjuda kandidaten en kopp kaffe och sedan tar man med hen till ett konferensrum för själva intervjun. I stället borde man ta vara på detta gyllene tillfälle att ge kandidaten en inblick i vilket sammanhang vederbörande kan komma att arbeta i. Linda Gadd tycker att man skall passa på att visa runt i lokalerna och om det finns möjlighet även hälsa kort på någon framtida kollega.

-Det gäller att försöka visualisera ett sammanhang för kandidaten. Miljön där intervjun eller samtalet ska äga rum bör vara neutral så att kandidaten inte kommer i underläge gentemot intervjuaren. Man ska skapa en avslappnad atmosfär där situationen inte känns som ett förhör utan som ett samtal och där det pågår en dialog. Att alltid ta referenser är en självklarhet.

Det gäller att välja referenser kritiskt och genomföra en strukturerad referensintervju. Man måste ha i åtanke att referenten är vald med omtanke av kandidaten-Däremot kan en referensintervju ge värdefull information som inte framkommer under själva kandidatintervjun.

GODA KANDIDATER ÄR ALLTID EN ”FÄRSKVARA”

Hon konstaterar att kvalificerade och goda kandidater alltid är en ”färskvara”.

-De allra flesta kandidater som söker kvalificerade jobb är involverade i flera rekryteringsprocesser samtidigt. Det innebär stor risk att goda kandidater försvinner om rekryteringsprocessen drar ut för långt på tiden.

-När valet är gjort är det dags för introduktionen till arbetet och där finns det också en del fällor att hamna i.

Linda gadd tycker att det är naivt att tro att det räcker att gå parallellt med en kollega i ett par veckor för att skapa en stabil grund för den nyrekryterade.

-Därför kan det vara klokt att skippa ordet introduktion och i stället tänka termen onboarding, vilket står för en mycket längre process där den nyanställde får en chans att växa in i företaget och förstå kulturen och vad som förväntas med hjälp av en relevant tidplan.

-Det viktiga i sammanhanget är enligt Linda Gadd, att den nyanställde ska känna att det finns en struktur och plan för hur utvecklingen kommer att se ut, även efter de första två veckornas introduktionsrundtur.

-Här läggs grunden för att den man investerat tid och energi på att rekrytera faktiskt stannar långsiktigt så att man inte riskerar att behöva göra om hela processen igen, avslutar Linda Gadd.

LINDAS FEM TIPS FÖR ATT LYCKAS MED REKRYTERINGEN

 1. Slarva inte med förarbetet. Ta fram en detaljerad kravprofil som beskriver vad som är viktigt för att lyckas i rollen.
 2. Skapa en säljande annons där du lyfter fram vilka utvecklingsmöjligheter tjänsten innebär.
 3. Låt personliga egenskaper väga lika tungt som kompetens och erfarenhet. Vi är ute efter en helhet och det är viktigt att kandidaten matchar med företagets kultur och värderingar.
 4. Ta fram en långsiktig plan för onboarding så att de nyanställda uppnår sin fullständiga potential på lång sikt.

De bästa kandidaterna får snabbt napp. Var snabb när du får in en bra ansökan och vänta inte med att boka en intervju med en toppkandidatAndara Groups Trendspaning maj 2020

Så kickstartar vi Sverige – intervju med professor Paul Braunerhjelm

Hur kan Sverige starta om igen när krisen är över? Pontus Braunerhjelm, professor i nationalekonomi på KTH, vill se en politik som gynnar nyföretagande och får företag att våga växa igen.

–Det är helt avgörande för att vi inte ska dras med stora samhällsekonomiska kostnader under lång tid som riskerar att urholka välfärd och välstånd, säger han.

Pontus Braunerhjelm, sitter med som expert inom entreprenörskap, innovation och näringslivsfrågor i Omstartskommissionen, nyligen startad av Stockholms Handelskammare. Totalt elva experter ska komma med konkreta förslag på hur politiken kan bidra till att kickstarta svensk ekonomi efter coronakrisen.

– Det finns många viktiga frågor men övergripande handlar det om förtroende och tillit för att vi har kommit ur krisen, att förutsättningarna är hyggligt robusta över såväl kort som lång tid, samt att samhället har beredskap att under en tid bära delar av de kostnader som näringslivet normalt tar, säger han.

De krispaket som regeringen hittills presenterat får både ris och ros av Pontus Braunerhjelm. De inledande åtgärderna, med förbättrade lånevillkor, ändrat ansvar för sjuklöneersättning, uppskov med skatter och låne- och exportgarantier, var bra i stora delar men inte tillräckliga, anser han.

– De nådde inte företagen som var i störst behov av stöd. Detta rättades till med permitteringslöner, särskilt när dessa ökade till att ta 80 procent av lönekostnaderna, och än mer med det så kallade omställningsstödet, även om det kom alldeles för sent. Frågan är om omställningsstödet når företagen före 1 juli och hur många som går i konkurs tills dess.

Jämfört med andra kriser som drabbat svensk samhällsekonomi – hur allvarlig är denna?

–Utan tvekan den allvarligaste sedan depressionen på 1930-talet. Dagens kris slår så brett och djupt, nationellt och globalt samt påverkar både efterfråge- och utbudssidan. Den framtida utvecklingen är väldigt osäker. Kommer arbetslösa kunna återföras i arbete snabbt denna gång ¬– till skillnad från tidigare kriser – kommer digitaliserade lösningar och affärsmodeller ta ett språng?

– Och allt hänger ihop med osäkerheten kring viruset: Skapas immunitet hos de som varit sjuka, kommer en andra våg, får vi fram ett vaccin?

När kommer hjulen börja rulla igen som vanligt tror du?

–Jag tror att vi får en gradvis återgång till ”business as usual”, men det beror på de osäkerheter som nämndes ovan. Helt tillbaka till det gamla normala tror jag kanske aldrig vi kommer, vilket inte nödvändigtvis är en nackdel, men att få full fart på ekonomin skulle jag tippa tar minst 18 månader.Andara Groups Trendspaning maj 2020

Distansarbete kan öka efter krisen

Fyra av tio säger att de kommer jobba mer på distans efter coronakrisen. Det visar en undersökning om svenskarnas inställning till distansarbete.

Teleoperatören Tele 2 frågade i februari i år 1 000 yrkesverksamma svenskar om distansarbete samt hur de uppfattar att digitala lösningar för distansarbete fungerar. I mitten av april ställde de samma frågor igen för att följa upp hur distansarbetet under coronakrisen påverkat.

Föga förvånande har distansarbetet ökat. I februari svarade två procent att de distansjobbade på heltid och i april hade det ökat till 32 procent. I Stockholmsområdet är siffran ännu högre – 45 procent jobbar heltid på distans just nu.

Undersökningen visar också att 39 procent av de som jobbar hemifrån på heltid är mer nöjda med sin arbetssituation och 36 procent upplever att de jobbar mer effektivt. Fyra av tio säger att de kommer jobba mer på distans när krisen är över och de får gå tillbaka till sina kontor igen.

–Vi har helt nya utmaningar som operatör och även som stor arbetsgivare i och med att fler jobbar hemifrån. Våra företagskunder har på väldigt kort tid vaknat upp i en helt ny verklighet och nu måste vi och dom snabbt ställa om för att hantera hur medarbetarna ska kunna ta del av obegränsad kommunikation både från kontoren och hemifrån, säger Fredrik Stenberg, Affärsområdeschef, storföretag på Tele2, i en kommentar.

Teams och Skype är de vanligaste tekniska lösningarna för videomöten. Majoriteten av de tillfrågade (65 procent) sitter mindre än tio timmar per vecka i videomöten men 7 procent sitter mer än 20 timmar per vecka i videomöten.Andara Groups Trendspaning maj 2020

Snabb digital omställning för att rädda liv

Coronakrisen har ställt helt nya krav på öppenvårdspsykatrin. På bara några dagar, när pandemin slog till mot Sverige, tappade WeMind hälften av sina patienter. De uteblev från mottagningarna. Det fick bolaget att på mindre än två veckor göra en stor digital omställning och idag träffar nästan hälften av patienterna sina behandlare via distanskontakter. En omställning som ger patienterna trygg och säker vård. Och räddar liv.

WeMind är ett av Sveriges största psykiatriföretag och bedriver verksamhet på uppdrag av fyra landsting runt om i Sverige. Årligen har WeMind drygt 20 000 patienter under behandling och en vanlig dag har de 17 mottagningarna ungefär 850 besök.

–Redan i början av mars började vi se att sjukfrånvaron gick upp och att fler patienter uteblev. Vi insåg att vi skulle vara tvungna att drastiskt förändra vår verksamhet för att kunna fortsätta att ha kontakt med våra patienter och ge dem en trygg och säker vård, säger Urban Pettersson Bargo, grundare och VD.

–Många av våra patienter är svårt sjuka och om deras behandling avbryts riskerar man en dödlig utgång som följd. Vi måste ha kontakt med patienterna på ett sätt som funkar för dem.

För att WeMind skulle kunna ersätta de fysiska besöken med distansbesök behövde de först övertyga beslutsfattarna i landstingen. Urban Pettersson Bargo framhåller att den digitala omställningen möjliggjordes genom att landstingen agerande snabbt och fattade kloka beslut.

–Vi visste redan innan krisen att våra patienter efterfrågade digitala möten och hade därför testat videosamtal. Men om man inte får en rimlig ersättning för patientkontakter på distans är det svårt att ha resurser att bedriva en sådan verksamhet. Vi var med andra ord redo att ta steget, men efterfrågan fanns inte hos politikerna innan coronaepidemin.

Tack vare interna utbildningar, teknikkompetens i ledningsgruppen och ett stort engagemang hos personalen att upprätthålla kontakten med patienten lyckades WeMind på kort tid ställa om så att alla de som uteblir från mottagningarna erbjuds distanskontakter.

–Det har gått väldigt bra och de allra flesta har svarat väl på omställningen. Många patienter har verkligen uppskattat möjligheten att kunna ha kontakt med psykiatrin via datorn.

Coronakrisen har också inneburit en ökad belastning på personalen på grund av hög sjukfrånvaro, läkare, psykologer, sjuksystrar har alla varit tvungna att täcka upp för varandra och ta hand om varandras patienter.

–Vårt mål har varit att inte tappa någon av dem vi behandlar utan upprätthålla kontakten på det sätt som fungerar för patienten. De har varit en intensiv tid för alla som jobbar på WeMind, oro för patienterna, oro för hur man ska lyckas genomföra sitt arbete och förstås oro för själva sjukdomen. Jag är väldigt stolt över hur väl vi har lyckats med omställningen och extremt imponerad av alla mina duktiga medarbetare, avslutar Urban.Andara Groups Trendspaning maj 2020

Dystra siffror från Kompetensföretagen. Kvartals¬rapporten Q1 – 2020: Coronakrisen drabbar branschen hårt.

Effekterna av coronaviruset har slagit hårt mot svensk ekonomi. Stora delar av näringslivet har stängts ner. Detta blir tydligt i den minskade omsättningen bland Kompetensföretagens medlemmar.

Under det första kvartalet fortsätter den nedåtgående trenden för branschen. Omsättningen i Kompetensföretagens medlemsföretag visar på en negativ tillväxt med -12,5 procent under det första kvartalet 2020, jämfört med samma period förra året. Coronakrisen har särskilt hårt drabbat det största yrkesområdet Industri & Tillverkning som minskat med 21 procent. Det märks främst i Västra Sverige, där Industri & Tillverkning är stora kunder, där den totala omsättningsutvecklingen minskat med 15,2 procent.

Varslen och permitteringarna ökar nu kraftigt till följd av coronakrisen, och om utvecklingen fortsätter bedömer Arbetsförmedlingen att arbetslösheten kommer att ligga på cirka 11 procent i sommar. Det motsvarar ungefär 560 000 inskrivna arbetslösa. För att möta denna utmaning förändrade Arbetsförmedlingen fördelningen mellan tjänst och utbildning vilket bland annat innebär en utökning av antalet deltagare i matchningstjänster. Som ett resultat har omsättningen i Omställning ökat med 27,8 procent under kvartal ett, visserligen från sedan tidigare mycket låga nivåer.

Rekrytering minskade med 30,5 procent och omsättningen inom Bemanning minskade med 12,3 procent jämfört med 2019.

Omsättningen i Kompetensföretagens medlemsföretag uppgick under första kvartalet 2020 till 6,4 miljarder kronor att jämföra med 7,3 miljarder under första kvartalet 2019.Jobbar du inom vård, lager, livsmedel eller apotek m fl branscher som har det hett om öronen nu?

Våra rekryteringsexperter hjälper dig med allt från att läsa CV, boka in och genomföra intervjuer, bakgrundskontroller, kandidaturval och all administration omkring rekryteringsprocessen. Vi kan arbeta på distans i ert system eller på plats på ditt kontor.

Varmt välkommen att ringa mig på tel 072 - 0199209 eller mejl linda.gadd@andara.se

Läs mer här

1 april 2020

Andara Groups marknadschef kommer att medverka vid invigningen den nya ”Guldbron” mellan Södermalm och Gamla Stan i Stockholm

Den nya bron som fraktats från Kina och som ska förbinda Södermalm med Gamla Stan i Stockholm är 140 meter lång, väger 3 700 ton och kommer att ha åtta körfält. Bron kommer att målas i en gul guldskimrande färg och har därför fått namnet ”guldbron”.

Guldbron skall monteras på plats under våren och sommaren 2020 och enligt Skanskas byggledning ska bron vila på ett lager av Andara kristaller som skall jämna ut rörelserna i bron. Andara kristallen, som förutom sin skönhet, är känd för sin hårdhet och styrka och är mycket lämplig att använda som ett sorts kullager som tar upp de naturliga rörelserna i brokonstruktionen.

Andara AB, som är ett rekryterings- och konsultuthyrningsföretag, är det enda företaget i Sverige som bär kristallens namn blev därför tillfrågade av Skanskas ledning att medverka vid invigningen av bron.

”Vi blev glatt överraskade när vi fick frågan från Skanska” säger Andara Groups marknadschef Svante Norin ”och vi kommer givetvis att medverka vid invigningen av den nya bron den 24 augusti 2020”.Andara Groups personalomställning

Andara Grouperbjuder arbetsgivare hjälp med att hitta nya arbeten för varslad eller uppsagd personal. Inte sällan händer det att när en viss bransch tvingas till neddragningar så uppstår behov hos andra företag och branscher och det är bl a där som Andara Group kan hjälpa till.

Andara Grouperbjuder tjänster direkt till företag som varslar personal eller som är under omorganisation. Över tre miljoner svenskar omfattas av något av de sju trygghetsråden, som är samlingsnamnet för de kollektivavtalsstiftelser som administrerar omställningsavtalen.

Omställningsprocessen för individen innefattar i regel fem faser, från den inledande informationen till den avslutande kontakten. Däremellan kan individen behöva utveckla både synen på sig själv och på sina mål. Individen aktiveras också i jobbsökandet i olika steg.

Motiverande samtal och stöd gör att detta blir av och blir bättre. Chock, nedstämdhet och passivitet är inte ovanliga reaktioner på arbetslöshet och uppsägning. Stöd i att aktivt arbeta med nya möjligheter hjälper och förkortar tiden i arbetslöshet.

Arbetsgivare erbjuds rådgivning när de ska genomföra neddragningar och omorganisationer. Att göra en kompetensinventering av befintliga medarbetare kan också bidra till ett bättre omställningsresultat för alla inblandade.

Andara Grouperbjuder personalomställning inom ekonomi, lön, HR, kontor & administration, order & logistik m fl yrkesområden.

Läs mer om Andara Groups personalomställning här

Konsultmingel hos Andara Group och föreläsning av Lina Eklind

Vi samlade våra konsulter till en mingel- och föreläsningskväll hos Andara Group. Lina, som föreläser under namnet Lina Lagom, berättade om hur man kan hitta sin ”lagomnivå” inom hälsa, motion och kost. Många nyttiga tips fick vi oss till del och kvällen avslutades med mat och trevlig samvaro.

Stort tack till alla som kom och stort tack till Lina för en inspirerande föreläsning!Minimera risken för dyrbara, frustrerande och tidsödande felrekryteringar och låt inte ”magkänslan” styra allt!

Med mer än 40 års samlad erfarenhet från alla aspekter av rekryteringsarbete vill vi gärna dela med oss av våra kunskaper och erfarenheter. I vårt förra nyhetsbrev tog vi upp behovet av en bra rekryteringsstrategi, nyttan av ett digitalt rekryteringsverktyg, platsannonsen och employer branding och idag tar vi upp intervjusituationen och hur man undviker att ”magkänslan” får för stor makt. I nästa nyhetsbrev tar vi upp utvärdering av kandidatens kompetenser, urvalsprocessen, referenstagning,, ”ombordstigningen” och vi påminner om att goda kandidater alltid är en ”färskvara” som försvinner snabbt om rekryteringsprocessen drar ut för långt på tiden.

Läs Nyhetsbrevet i dess helhet här

Kvalificerade kandidater är alltid en ”färskvara” som försvinner om rekryteringsprocessen drar ut för långt på tiden

I vårt tredje nyhetsbrev om konsten att undvika dyrbara, frustrerande och tidsödande felrekryteringar tar vi upp fem viktiga tips som du kan börja använda direkt.

Du kan läsa alla våra rekryteringstips på vår hemsida https://www.andara.se/nyheter/

Jag hoppas att du får nytta av våra tips och oavsett om du behöver rekrytera eller hyra personal är du alltid välkommen att kontakta mig på tel 072 – 0199209 eller mejl linda.gadd@andara.se

Läs Nyhetsbrevet i dess helhet här

Vi hjälper dig gärna att minimera risken för kostsamma, frustrerande och tidsödande felrekryteringar!

Med mer än 40 års samlad erfarenhet från alla aspekter av rekryteringsarbete vill vi gärna dela med oss av våra kunskaper och erfarenheter. Enligt en undersökning som CareerBuilder har gjort har så många som 41% av svenska jobbsökare ångrat sig efter att de bytt jobb. Fällorna är många och framförallt dyrbara.

Det finns goda möjligheter att undvika de vanligaste felen och därmed undvika onödiga kostnader, frustration och tidsspillan. I detta nyhetsbrev tar vi upp fyra viktiga tips som du kan börja använda direkt.

Jag hoppas att du får nytta av våra tips och oavsett om du behöver rekrytera eller hyra personal kan du kan alltid kontakta mig på tel 072 – 0199209 eller mejl linda.gadd@andara.se

Lycka till med dina rekryteringar!

Lind Gadd

VDAndara Group

Läs Nyhetsbrevet i dess helhet här

Stockholm den 1 januari 2020

Vi välkomnar Ann-Inger Nordqvist som ekonomiansvarig hos Andara Group.

Ann-Inger, som alltid har kallats Ia, tar över ekonomifunktion hos Andara Group från 1 januari 2020. Ia har ett långt förflutet inom bemanningsbranschen. På 70-talet startade hon sin karriär inom ekonomi och redovisning på Kontorsjouren och fördjupade sina ekonomikunskaper år från år. När Kontorsjouren såldes till Adecco i slutet av 90-talet stannade Ia kvar och fortsatte som redovisningschef ytterligare några år. Ia fick så småningom ett erbjudande att ta över ekonomifunktionen på det då rätt så nystartade bolaget IT-Resurs och då inleddes ett nytt kapitel i Ia´s karriär. IT-Resurs utvecklades och växte kraftigt och bolaget noterades på Stockholmsbörsen år 2007. Ia var då delägare i bolaget tillsammans med Christina, Nicklas, Christer, Lilian och Svante. När Resurs, som bolaget kom att heta senare, såldes till konkurrenten Wise stannade Ia kvar som redovisningsansvarig fram till sin pensionering år 2018. Ia tog då ett sabbatsår och beslöt sig därefter för att nappa på erbjudandet att ta hand om ekonomifunktionen hos Andara från 1 januari 2020.Stockholm den 10 januari 2020

Pressmeddelande

Linda Gadd blir ny VD och ny delägare i Andara AB

Linda Gadd tillträder som ny VD i Andara Group från och med 7 januari 2020. Linda har förvärvat 1/3 del av aktierna i Andara Group och hon efterträder Lilian Norin som varit Andara Group VD sedan bolaget startades 2014. Lilian kommer fortsättningsvis att arbeta med kundkontakter, försäljning och affärsutveckling.

”Vi är väldigt glada att Linda tackade ja både till att bli ny delägare i bolaget och till att ta över som ny VD”, säger Andara Groups grundare Lilian och Svante Norin.

”Jag är väldigt glad och väldigt ödmjuk över att få förtroende att leda Andara Group. Jag ser mycket fram emot möjligheten att få bidra till att utveckla Andara Group och tillsammans med kollegor, kunder och konsulter uppnå den fullständiga potentialen”, säger Linda Gadd.

Linda började på Andara Group som rekryteringsspecialist under 2018. Hon har dessförinnan haft flera seniora chefsroller inom Telenor och Bredbandsbolaget. Linda har lång erfarenhet av ledarskap och personalfrågor och har bred erfarenhet från kundservice, operations och marknad.

Andara arbetar med rekrytering och konsultuthyrning inom ekonomi, HR, lön, marknad, order och logistik m fl yrkesområden. Under 2019 ökade Andara Group sin omsättning med drygt 30 %